Help Frans van der Hoff helpen

DE RIPS – De aardbevingen in het zuiden van Mexico in september, is rampzalig voor eerste Max Havelaar coöperatie UCIRI, waar Missionaris Frans van der Hoff uit De Rips de oprichter van is. Jullie zullen wel gehoord hebben van de zware aardbeving in het zuiden van Mexico.

College Gemert-Bakel neemt veel wensen van gemeenteraad over

GEMERT – De meerjarenraming tot 2021 is “structureel sluitend met jaarlijkse overschotten”, schrijven B&W. Wat over is gaat naar “de algemene reserve om het weerstandsvermogen verder op te bouwen. De begroting biedt ruimte voor nieuwe investeringen.” B&W nemen daarom nogal wat moties en amendementen van de raad over. (Door onze politiek verslaggever) Op het begrotingsvoorstel […]

Fiducia huldigt jubilarissen

DE RIPS – Op woensdag 25 oktober heeft Fiducia drie jubilarissen mogen huldigen. Johan Brouwers, Teun Gerrits en Roel v. Oirschot (niet op foto) zijn 25 jaar lid van de voetbalvereniging uit De Rips. Uit handen van de voorzitster ontvingen zij een oorkonde en een welverdiende bos bloemen. Invulling kantinebeheer Fiducia is nog op zoek […]

Voorbereidingsbesluit Gemert-Bakel supermarkten en grootschalige detailhandel

GEMERT-BAKEL – De gemeente Gemert-Bakel heeft een nieuw voorbereidingsbesluit genomen dat gaat over supermarkten en grootschalige detailhandel. Het besluit betekent dat de gemeente een jaar de tijd heeft om een bestemmingsplan voor te bereiden waarin duidelijk is waar supermarkten en grootschalige detailhandel in Gemert-Bakel gewenst zijn. Tot die tijd hoeft de gemeente geen nieuwe vergunningen […]

CDA Gemert-Bakel bezoekt Nij Geertgen

GEMERT – De CDA-fractie wil graag kennis maken met bedrijven binnen de gemeente Gemert-Bakel om het bedrijf te leren kennen, de ondernemer gelegenheid te bieden eventuele problemen te delen en waar mogelijk deze met hen op te pakken. In dit kader hebben we onlangs een bezoek gebracht aan vruchtbaarheidskliniek ‘Nij Geertgen’ in Elsendorp.

Vrijwilligers gezocht voor logeerhuis mensen met dementie

HELMOND/GEMERT – Midden in het centrum van Lieshout opent de Zorgboog, samen met onder meer Savant Zorg, de Peelgemeenten, de LEV groep, Zorgcoöperatie Gemert en zorgverzekeraar CZ, begin 2018 een logeerhuis. Een prettige en veilige accommodatie met een mooie eigentijdse woonkamer, een fijne tuin en sfeervolle kamers waar zeven gasten met dementie kunnen logeren.

Op het podium tijdens de Millusse Bonte Avonden

MILHEEZE – In januari staan de Millusse Bonte Avonden weer voor op het programma in Milheeze. De organisatie, in handen van Cor Aldenzee en Frans Mennen, is in samenwerking met CV de Veenmollen weer op zoek naar nieuw en oud talent. De Millusse Bonte Avonden zijn jaarlijks weer een goede start van de carnavalsperiode en […]

Tremeg wint in spannend duel

GEMERT – Voor Tremeg stond afgelopen zondag de thuiswedstrijd tegen Zephyr op de programma. In deze wedstrijd kwam Tremeg tegenover het team te staan van oud trainer Ad Martens.

Workshop Vrijwilligerswerk Goed Geregeld

GEMERT – Vrijwilligers zijn belangrijk voor uw organisatie. Misschien is uw organisatie zelfs volledig afhankelijk van de vrijwillige inzet van mensen. Hoe zorgt u ervoor dat mensen hun tijd willen (blijven) steken in uw organisatie? Het goed regelen van zaken voor vrijwilligers is voor organisaties dé basisvoorwaarde om vrijwilligers succesvol hun werk te laten doen. Goed regelen op papier, maar vooral in de praktijk! Maar wat betekent dat ‘goed regelen’ concreet? En wat levert dat úw organisatie op? In de workshop Vrijwillige Inzet Goed Geregeld gaat u met deze vragen aan de slag.