18 januari 2002

Grote woningbouwprojecten pas vanaf 2022 in de verkoop

GEMERT-BAKEL – Er is in het afgelopen jaar veel minder gebouwd in Gemert-Bakel dan verwacht. Van de 164 projectwoningen en 27 zelfbouwkavels uit de prognose, zijn er 2021 maar respectievelijk 10 en 18 verkocht.

Van de redactie

Reden is volgens de gemeente dat de ontwikkeling van een aantal grotere woningbouwprojecten vertraging heeft opgelopen. Deze gaan in 2022 wel in de verkoop. De zelfbouwkavels die Gemert-Bakel het voorbije jaar in bezit had, zijn uitgeven.

28 woningbouwkavels/woningen en 8 bedrijfskavels zijn in 2021 in Gemert-Bakel verkocht. De prognose was dat er 188 kavels/woningen en zes bedrijfskavels verkocht zouden worden. Dat er niet aan de verwachtingen voldaan is, komt met name door vertraging in de plannen Doonheide II (Gemert), Fitland (Gemert) en Hooghland (Bakel), zo staat in de gemeentelijke Nota grondprijzen 2022. Daardoor zijn 123 woningen niet in 2021 in de verkoop gegaan.

Het afgelopen jaar zijn in Gemert-Bakel 56 huurwoningen opgeleverd: 50 sociale huurwoningen in Maria Aertshof (Gemert) en 6 huurwoningen in het middensegment in plan De Burgt (Gemert).

Er zijn in totaal 10 nieuwe projectwoningen verkocht: 6 aan de Sportlaan (Gemert) en 4 aan de Meester Hertsigstraat (De Rips).
De verkoop van nieuwbouwprojecten Doonheide II, Fitland, Gelind/Virmundtstraat (Gemert), Hooghland (Bakel), oude Bron (Handel), Aan ’t Plein (De Mortel) is in 2021 nog niet van start gegaan. De verwachting was in het afgelopen jaar 164 projectwoningen uitgegeven zouden worden.

In Gemert-Bakel zijn vorig jaar 18 zelfbouwkavels verkocht. Dat zijn er negen minder dan verwacht. In totaal zijn er binnen de gemeentegrenzen nog 65 zelfbouwkavels beschikbaar.

In de kernen Gemert en Bakel waren het afgelopen jaar geen zelfbouwkavels beschikbaar. In de eerste fase van plan Doonheide II, dat vanaf dit jaar in ontwikkeling gaat, zijn wel 15 kavels voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap opgenomen. Ook met de ontwikkelaar van Hooghland zijn afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van kavels voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Om hoeveel kavels het daarbij gaat, vermeldt de Nota niet. Bij (collectief) particulier opdrachtgeverschap ontwikkelen inwoners gezamenlijk hun nieuwe woningen. Dat kan met name aantrekkelijk zijn voor starters, omdat zo de bouwkosten lager kunnen worden gehouden.

In Milheeze (Berken) zijn nog 35 zelfbouwkavels beschikbaar. Geen van de tien kavels waarvan verwacht werd dat ze in 2021 uitgeven zouden worden, zijn verkocht. In Handel zijn de laatste vier zelfbouwkavels in plan Heerenbosch, fase II wel uitgegeven. In De Mortel is de prognose zelfs overtroffen. In totaal zijn er in plannen de Leijgraaf en De Vrije Erven 8 zelfbouwkavels verkocht. Dat zijn er drie meer dan verwacht. In Elsendorp-Noord zijn 6 kavels uitgeven, terwijl de prognose uitging van 3. In De Rips (Paterslaan) zijn in 2021 geen zelfbouwkavels uitgeven. Daar zijn nog 30 kavels beschikbaar.
In Milheeze (De Berken), Handel (Heerebosch III) en De Rips (Paterslaan) heeft de gemeente bouwgrond aangekocht. Gemert-Bakel wil in 2022 starten met de uitgifte van bouwgrond binnen de plannen Berken en Paterslaan en in 2023 binnen Heerebosch, fase III.
De gemeente is met Stuurgroep De Mortel en de Werkgroep 1500 van de Dorpsraad Elsendorp in gesprek over geschikte locaties voor woningbouw in beide kernen.

De gemeente Gemert-Bakel verwacht dat er dit jaar een inhaalslag op de lokale woningmarkt wordt gemaakt. De prognose voor 2022 is dat er 277 kavels/woningen in de verkoop gaan. Met de aantekening dat ‘Voor enkele plannen nog enige voorzichtigheid is geboden, aangezien hiervoor nog een planologische procedure doorlopen moet worden, waartegen bezwaar en beroep aangetekend kan worden.’ Het gaat dan in Gemert om 127 woningen op Doonheide II, 31 op het Fitlandterrein, 18 op Gelind-Virmundtstraat, 8 op de Predikant Swildenstraat, 7 op Kruiseind 87en 8 op de Deel, in Bakel om 40 woningen in Plan Hooghland, in Handel om 12 woningen op locatie de oude Bron, 10 woningen in plan Berken Milheeze , 6 woningen in plan Aan ’t Plein in De Mortel en 10 gemeentelijke zelfbouwkavels in plan Paterslaan in De Rips.

Geplande woningen op het Fitlandterrein (impressie)

Foto's:


0