11 februari 2003

Groen woongebied gepland aan de rand van Gemert

GEMERT – Wonen in het groen aan de rand van Gemert. In opdracht van de gemeente Gemert-Bakel en grondeigenaar Jos Maas BV is een gebiedsvisie opgesteld voor plan Oudestraat-Dribbelei in Gemert.
In het parkachtige gebied bij de visvijver en rondom molen De Volksvriend zouden maximaal 95 huizen gebouwd kunnen worden. ’t Molenveld moet boost geven aan de beeldkwaliteit.

Van de redactie

Jos Maas BV heeft in 2016 gronden rondom de molen De Volksvriend aangekocht. Op het perceel staan een maalderij, een silo en enkele andere vervallen bedrijfsgebouwen die niet meer in gebruik zijn. De Volksvriend is enkele jaren geleden gerestaureerd en in bedrijf, maar wordt voor een deel aan het zicht onttrokken door de andere bebouwing. Die beperkt ook de windvang van de molen.

De locatie, eerder tot lelijkste plek van Brabant verkozen, is in de huidige vorm geen visitekaartje voor Gemert. Dat is het gemeentebestuur een doorn in het oog. Herontwikkeling zou een meer representatieve dorpsentree moeten opleveren. Insteek is een aantrekkelijk, parkachtig woongebied dicht bij het centrum, waarbij het gebied rond de molen opgewaardeerd wordt en de nabijgelegen visvijver Dribbelei een grondige opknapbeurt krijgt.

De oevers van de vijver zijn afgekalfd en op sommige plaatsen niet meer goed begaanbaar. Om de Dribbelei als visvijver te kunnen behouden zijn forse investeringen nodig.

Voor de planontwikkeling Oudestraat Dribbelei is een gebiedsvisie opgesteld. Die omvat de percelen van Maas, gemeentelijke gronden rondom visvijver Dribbelei en het aangrenzende park met Kinderbos en enkele kleinere particuliere kavels.

In de gebiedsvisie staat op hoofdlijnen aangegeven waar en op welke wijze woningbouw is voorzien, hoe de verkeersstructuur in elkaar zit en wat de beoogde uitstraling is.

Het groene woonpark is ’t Molenveld gedoopt. In het gebied zouden 65 tot 95 grondgebonden woningen voor vijftigplussers moeten komen. Als omliggende particuliere percelen bij het plan betrokken worden, kan dat aantal nog hoger liggen. 50 tot 70 van deze woningen zouden op de gronden van Maas verrijzen. Naast seniorenwoningen, zijn er in het plangebied rijtjeshuizen en geschakelde woningen voorzien. Streven is dat 40% sociale woningbouw betreft.

’t Molenveld n bestaat uit vier kleinere buurten: de Waterkant, de Parkbuurt, de Molenbuurt en het Hof.

Het Hof sluit aan op een inbreidingsplan ten zuiden van de Bisonstraat, aan de nieuwe Anton Roelofsstraat, dat al in ontwikkeling is. De mensen wonen, zoals in de stedelijke begijnhofjes, in kleinere woningen rondom een gemeenschappelijke tuin.

De molenbuurt omringt De Volksvriend. Het is de bedoeling om de ontsierende bebouwing rondom de molen te slopen en te vervangen door een t-vorming gebouw met commerciële functie –bijvoorbeeld een pannenkoekenrestaurant- en woningbouw. Daarbij gaat het om grondgebonden woningen van één bouwlaag met kap. Rondom de molen is parkeerruimte en een parkje gepland.

De parkbuurt is rijk aan bomen en hagen en biedt de mogelijkheid om lommerrijk te wonen in het groen.

De woningen in de Waterkant liggen direct aan of in de vijver

De gebiedsvisie is voorgelegd aan omwonenden en andere belanghebbenden. Het college van burgemeester en wethouders heeft al aan betrokkenen toegezegd dat het Kinderbos op de huidige plek blijft. Met als kanttekening dat er binnen het gebied mogelijk bomen (in overleg) verplaatst worden.

De opstellers van de gebiedsvisie verwachten dat het concept-bestemmingsplan voor ’t Molenveld medio 2020 klaar is.

Foto's:


0