25 september 2015

25 september 2015

GEMERT – De Gemertse ondernemingen Unigoed en BL Huisvesting zetten samen met de gemeente Gemert-Bakel de schouders onder de verkoop van bedrijfskavels op Wolfsveld II. Voor alle drie geldt dat ze grond bezitten in het gebied, dat voor de uitbreiding van het Gemertse bedrijventerrein bestemd is. In totaal gaat het om 20 hectare bouwgrond.

De partijen vinden dat Wolfsveld II zich als bedrijventerrein sterk moet gaan onderscheiden, bijvoorbeeld qua voorzieningenniveau en op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast is er sprake van herontwikkeling van bestaande bebouwing BL Huisvesting is voor het concept Green Boulevard op zoek naar een innovatieve invulling, versterkend voor Wolfsveld en de Gemertse leefomgeving. De Green Boulevard moet geen concurrent, maar aanvulling op het Gemertse centrum zijn.

“De laatste jaren heeft het met de verkoop geen storm gelopen”, zegt Erik van Dijk (Unigoed). “Een extra inspanning is nodig. We pakken dat nu gezamenlijk op.” Wethouder Miranda knikt: “We zien volop kansen voor dit gebied. Er is veel mogelijk binnen het geldende bestemmings- en beeldkwaliteitsplan, bijvoorbeeld waar het de oppervlakte van bouwkavels of de bebouwingsmogelijkheden betreft.” Bas van de Laar (BL Huisvesting): “We zoeken naar een unieke en duurzame oplossing. Een nieuw concept, dat past in de huidige tijd en economie.”

Hoe het nieuwe deel van Wolfsveld eruit komt te zien en welke type bedrijven en ketens er een plek kunnen krijgen is nog niet bekend. De komende maanden moet het concept verder vorm krijgen. “We gaan samen met Bedrijven Contact Gemert-Bakel (BKG) analyseren wat de specifieke kwaliteiten van het gebied zijn en moeten worden”, vertelt Wiel Verhaegh. Verhaegh is accountmanager Bedrijven en Economie bij de gemeente Gemert-Bakel. “Op 15 oktober aanstaande is er een workshop met BKG-leden”, vult hij aan

Het ervaren bureau Goed Werk Communicatie uit Eindhoven werkt in opdracht van de partners een communicatiestrategie uit. Ondernemers en ondernemingen die nu al meer willen weten over de ontwikkeling op Wolfsveld II of zich daar willen vestigen kunnen contact opnemen met Verhaegh (0492-378500).

Foto's:


0