18 september 2015

Bestemmingsplan Rooije Asch onherroepelijk

HANDEL – Het bestemmingsplan voor recreatiepark De Rooije Asch in Handel is door de Raad van State onherroepelijk verklaard. De bezwaren van omwonenden zijn ongegrond verklaard. Eigenaar Wind Mee kan nu verder met de ontwikkeling van 275 hoogwaardige recreatiewoningen.

Wethouder Anke van Extel spreekt van een historisch moment. “Het heeft jaren geduurd, maar nu is er eindelijk duidelijkheid. Wind Mee kan nu verder met de ontwikkeling van de locatie en dat is goed nieuws. De herbestemming van Rooije Asch en het kasteel zijn speerpunten in de ontwikkeling van toerisme en recreatie in Gemert-Bakel.”

Een deel van de bestaande chalets en caravans op de locatie wordt permanent bewoond. “Het gaat daarbij om bewoners met een permanente of een tijdelijke beschikking en mensen die er illegaal zitten”, legt collega-wethouder Jan Bevers uit. “We zijn gestart met een handhavingstraject om illegale bewoning aan te pakken en om te controleren of de huisvesting aan het bouwbesluit voldoet.”

Volgens Van Extel is er sprake van een sterfhuisconstructie: “Als mensen met een tijdelijke of permanente beschikking vertrekken of overlijden, dan komen er geen nieuwe bewoners voor in de plaats. Maar het kan nog best 25 jaar voordat permanente bewoning op deze locatie tot het verleden behoort.”