29 september 2015

Bouwen naar behoefte

DE MORTEL – Het is een schoolvoorbeeld van vraaggericht bouwen. Stuurgroep De Mortel heeft de woonwensen van dorpsbewoners in kaart gebracht en samen met de gemeenschap een plan uitgewerkt voor de bouw van maximaal twaalf appartementen en zes patiowoningen in het hart van het dorp.

Project Aan ?t Plein wordt in drie fases uitgevoerd. Op de hoek van de Oude Molenweg en de Lochterweg, op de plek waar de Rabobank heeft gestaan, komen twee blokken met appartementen van twee bouwlagen plus een kap. Buiten komen extra parkeerplaatsen voor bewoners. De blokken grenzen aan het dorpsplein. Op het achterste deel van het nu braakliggende terrein zijn patiowoningen voorzien.

Dertien een- of meerpersoonshuishoudens hebben concrete interesse in de appartementen getoond. Alle belangstellenden zijn 65 jaar of ouder, wonen in De Mortel of zijn er opgegroeid. Ze opteren unaniem voor een balkon aan de pleinzijde, met uitzicht op Kindcentrum Kleinerf en MFA De Sprank.

De Stuurgroep is nog op zoek naar een projectontwikkelaar. Omdat tien van de dertien beoogde bewoners een voorkeur voor huurappartement hebben uitgesproken, willen de initiatiefnemers in gesprek met woningcorporatie Goed Wonen om te onderzoeken of samenwerking bij de uitvoering van het project mogelijk is. De ambitie is dat binnen twee jaar de eerste bewoners de sleutel van hun appartement krijgen. Om betaalbare woningbouw mogelijk te maken heeft het gemeentebestuur de grondprijzen voor de locatie verlaagd. ?Die zijn nu marktconform?, zegt wethouder Miranda de Ruiter van Gemert-Bakel.

Als het aan de stuurgroep ligt, hoeven inwoners in de toekomst niet meer uit De Mortel weg als ze dat niet willen. Om van de wieg tot het graf in het eigen dorp te kunnen blijven wonen, moet er een woon- en voorzieningenaanbod op maat zijn. Een werkgroep bestaande uit Nanda Coenen, Marcel van der Heijden, Piet van Dommelen, Paul Siebers en Casper Kalb heeft daarom de lokale woonbehoefte in kaart gebracht. Tijdens het Mortels Woonommetje konden inwoners vijf potentiƫle nieuwbowlocaties bezoeken en hun interesse en woonwensen kenbaar maken.

Voor appartementen in het dorpshart bleek behoorlijke belangstelling te zijn. ?Samen met deze geĆÆnteresseerden hebben we een ideaalplaatje gemaakt.?, legt ?projectaandrijver? Kalb uit. ?De meeste Mortelnaren zijn een grondgebonden woning gewend?, vult Siebers aan. Om te ervaren hoe het is om in een appartement te wonen, hebben we een kijkje genomen in een bestaand complex en op de beoogde bouwlocatie met houten latjes een voorbeeldplattegrond op ware grootte gelegd. Daaruit is een plan van aanpak en een programma van eisen voortgevloeid. Samen met de gemeente werken we nu een ontwerptekening uit, zodat het project aanbesteed kan worden.”

De gemeente Gemert-Bakel juicht het initiatief van harte toe. De Ruiter: ?We zijn er trots op dat De Mortel het heft in eigen hand neemt. Dit is een voorbeeldproject voor alle andere kernen.?

De Mortel heeft nog meer ijzers in het vuur. Plan Zuid behelst de uitgifte van woon-werk kavels ter hoogte van de Leeuwerikweg. Met de opbrengsten wil de gemeenschap een nieuw kunstgrasveld voor voetbalvereniging MVC financieren. Plan Leijgraaf voorziet in de uitgifte van ongeveer 30 ?vrije? woonkavels achter de wijk Koolhof en is met name bedoeld voor starters. Daarnaast zijn er twee locaties in het buitengebied waar ruimte-voor-ruimte-woningen gerealiseerd kunnen worden.

De Mortel geeft goede voorbeeld met appartementen aan ‘t plein.

Foto's:


0