25 september 2015

Scholieren leren perfecte website bouwen

GEMERT – Leren hoe je zelf een perfecte website bouwt: dat kan vanaf november op het Commanderij College. Het gaat om een proef. De pilot is een gezamenlijk initatief van de school en het Gemertse bedrijf PerfeQt. Deze jonge onderneming legt zich onder andere toe op het bouwen van websites. Technologiedocent Maarten Selten (Commanderij College) en Cor Verhoeven (PerfeQt) geven uitleg over het project.

IT is niet meer weg te denken uit onze samenleving?, legt Cor Verhoeven uit. ?Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. In bijna alle sectoren binnen de economie is IT-kennis onontbeerlijk, maar binnen het onderwijs is nog er nog relatief weinig aandacht voor. De studenten die voor mij werken zijn audodidact. Ze hebben zichzelf het programmeren aangeleerd.?

Doordat in het klaslokaal IT een ondergeschoven kindje is, gaat er volgens Verhoeven veel talent verloren en wordt het potentieel niet optimaal benut. ?Terwijl deze knowhow hard nodig is, wil Nederland blijven meedoen in de wereld. Er is ook veel vraag naar IT-ers, zowel op middelbaar als hoger niveau. De banen liggen praktisch voor het oprapen.?

Het Commanderij College onderschrijft het belang van IT wel. De aanstelling van Selten als docent technologie is daar een voorbeeld van. In webdesign wordt nog niet onderwezen, maar daar komt vmbo-breed verandering in. Leerlingen kunnen zich vanaf volgende week aanmelden voor het proefproject ?De Perfeqte website?. Vijftien scholieren leren onder begeleiding van PerfeQt een goede website te bouwen. ?Programmeren betekent veel zelf uitdokteren. We willen scholieren daarom leren hoe ze zelfstandiger problemen kunnen oplossen en hoe ze de opgedane kennis in de praktijk kunnen toepassen.?

De vraaggestuurde serie workshops start na de herfstvakantie en vindt buiten de normale lesuren op acht dinsdagmiddagen plaats. Er is plek voor maximaal vijftien scholieren. ?Talent en motivatie moeten voorop staan en niet niveau of leeftijd?, meent Selten. De kandidaten dienen eerst een online cursus html afronden en nemen in hun vrijetijd deel aan de workshops. ?Je investeert daarmee in je toekomst. Deelname is gratis. ?Op voorwaarde dat je alle uren present bent.? Melden zich veel leerlingen aan, dan volgt er mogelijk in de tweede helft van het schooljaar een tweede reeks.

Wie de trainingen met goed gevolg afrondt, ontvangt een certificaat, wat aan het persoonlijke Plus-document kan worden toegevoegd. Op initiatief van de VO-raad (sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs, red.) krijgt elke middelbare scholier vanaf het huidige schooljaar -naast een diploma en cijferlijst- een Plus-document. Daarin staat op welke wijze leerlingen hebben gewerkt aan een brede voorbereiding op hun toekomst en welke resultaten ze daarbij geboekt hebben. Daarmee kan het perspectief op een goede vervolgopleiding of baan verbeterd worden.

School en bedrijf bundelen krachten voor proefproject

Foto's:


0