14 oktober 2015

Gratis hulp voor Gemert-Bakelse bedrijven in moeilijkheden

GEMERT-BAKEL – Gemert-Bakelse ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf die het moeilijk hebben, kunnen gratis en direct hulp krijgen. De gemeente Gemert-Bakel heeft een abonnement genomen op 155 Red Een Bedrijf, een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrij (IMK). De gemeente Gemert-Bakel en het IMK gaan samenwerken om het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen.

Doel van dit initiatief is om tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in financieel moeilijke omstandigheden verkeren, of daarin terecht dreigen te komen. Met het initiatief ‘155-red-een-bedrijf’ kunnen ondernemers uit Gemert-Bakel kosteloos terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning.

Laagdrempelig

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers in nood te laat (financiële) hulp zoeken. Daarom is er een website en een telefoonnummer, waar ondernemers laagdrempelig (ook anoniem) om hulp kunnen vragen. De ondernemer kan daarna direct aan de slag om samen met een adviseur van het IMK naar oplossingen te zoeken. De problemen zijn vaak heel divers en kunnen liggen op het vlak van bedrijfsvoering, commercie en/of financiën. Wanneer een ondernemer (te) laat aanklopt voor hulp is een faillissement of een schuldsaneringstraject vaak onafwendbaar.

Stimuleren regionale werkgelegenheid

Wethouder Hoppezak (Economie): “Het midden- en kleinbedrijf is de belangrijkste pijler van de Gemert-Bakel economie. Deze ondernemers dragen onze lokale economie. Als gemeente zijn wij ondernemersvriendelijk. Door ondernemers met problemen vroegtijdig ondersteuning aan te bieden, maken we deze ambitie waar en kunnen (financiële) problemen en bedrijfsbeëindiging worden voorkomen. “155-red-een-bedrijf” van IMK is hiervoor een passende dienstverlening.”

Eerder ondersteunen

Maurice Croux, regiomanager Zuid-Oost bij IMK: “Uit de praktijk blijkt dat ondernemers bij probleemsituaties vaak de weg niet kennen, of die weg te laat vinden en dat leidt onnodig vaak tot bedrijfsbeëindiging. Daarom hebben we vanuit het IMK het initiatief genomen om de eerste hulplijn ‘155-red-een-bedrijf’ in te voeren met als doel om eerder in het traject de ondernemer te ondersteunen.”

155-Red-een-bedrijf

Maurice Croux: “Het is van essentieel belang om ondernemers die het moeilijk hebben eerder in beeld te krijgen en daarin staan we de gemeente Gemert-Bakel graag bij. Ondernemers hebben behoefte aan een ervaren adviseur die de juiste analyse kan maken en met effectieve oplossingen kan komen. Door er tijdig bij te zijn kan het tij vaak nog worden gekeerd, soms door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).”

BKG
Martin Jacobs, voorzitter van “Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel”: “Wij ondersteunen dit initiatief van de gemeente en IMK van harte en zullen dit actief bij onze leden onder de aandacht brengen.”

Ondernemers uit Gemert-Bakel waarvan de continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen een digitaal formulier invullen op 155.nl of kunnen bellen met 088- 9990155 (tijdens kantooruren). Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel juicht het initiatief van toe.

 

Foto's:


D