27 oktober 2015

Heemkundekring: onzalig plan kasteel

GEMERT – In juni 2012 kocht Erfgoed van Gemert NV met Fransjan van den Elzen als belangrijkste participant het kasteel van de paters van de Heilige Geest voor 8,7 miljoen euro. Althans zo kwam het nieuws indertijd naar buiten. Later bleek dat het slechts om een koopoptie gaat die binnenkort afloopt.

Ruim drie jaar liet de potentiële koper de Gemertse bevolking in het ongewisse over welke herbestemming hij aan het kasteel wil geven. Nu de koopoptie bijna afloopt komt hij met een plan dat een zeer zwakke afspiegeling is van het eerdere Vestedaplan daar waar het gaat over de herbestemming van het kasteel: woonappartementen in de huidige bebouwing, naast enkele publieke functies zoals een trouwzaal. Daarnaast behelst het huidige plan de uitgifte van 28 luxe bouwkavels waarvan 8 kavels in het kasteelpark op het voormalige voetbalveld en tenminste 20 kavels op het weiland naast de Heilige Geestlaan. Het voorstel is overgoten met een kruidensausje en lijkt gekaderd te worden binnen de zogenaamde Landgoedregeling.
Het thans voorliggende plan behoeft wat ons betreft geen verdere uitwerking. Het kan op grond van wat men nu voorstelt worden afgewezen. Bestudering van het persbericht en de toelichting die gegeven wordt in de plaatselijke pers laten aan duidelijkheid niets te wensen over. De potentiële koper heeft slechts het onderdeel van de uitgifte van tenminste 28 luxe bouwkavels enigszins uitgewerkt. Maar wat te doen met de kapel, de refter, het al dan niet aanbouwen van vleugels aan het poortgebouw, hoe de appartementen in het kasteel te situeren, allemaal vragen die niet worden beantwoord. Eveneens ontbreekt een goed uitgewerkt toegangsplan, een verkeersplan en een parkeerplan. Het huidige plan draait de essentie om. Eerst nieuwbouw en dan ?samen’ een plan maken voor waar het in de kern om gaat: het kasteel.
Erfgoed van Gemert lijkt slechts één uitgangspunt te hebben: hoe maak ik Gemerts belangrijkste erfgoed te gelde. Omdat men 8,7 miljoen voor het kasteel wil betalen moet men op grote schaal bouwkavels uitgeven om de vele miljoenen die men te veel wil betalen te compenseren.
Heemkundekring De Kommanderij Gemert is tegen de bouw van villaparken op het voetbalveld en naast de H. Geestlaan. Wij roepen alle leden van de gemeenteraad op zich hierover duidelijk uit te spreken. In 2010 heeft de gemeenteraad bebouwing van het perceel naast de H. Geestlaan afgewezen. Weliswaar ging het toen om een aantal flats/appartementencomplexen, maar wat ons betreft dient hier aan duidelijkheid niets te wensen overgelaten te worden. Of het om hoogbouw of om laagbouw gaat, bebouwing van dit perceel evenals het volbouwen van het voetbalveld is voor ons onbespreekbaar. Mocht de gemeenteraad anders besluiten dan zullen wij ons uiterste best doen om dit onzalige plan te blokkeren. Natuurlijk willen wij ook dat het kasteelpark blijvend open wordt gesteld voor het publiek, maar niet tegen elke prijs.
Wanneer de raad op kordate wijze uitsluitsel geeft wordt voorkomen dat opnieuw onnodig veel tijd wordt verloren. Erfgoed van Gemert mag dan opnieuw over de koopprijs gaan onderhandelen met de paters van de H. Geest of de voorlopige koopoptie teruggeven.

Namens Heemkundekring De Kommanderij Gemert,
Peter van den Elsen, voorzitter
Harry Slits, vicevoorzitter

Geen villaparken in kasteelpark en naast Heilige Geestlaan

Foto's:


0