In de Biechtstoel: Els van den Heuvel

DE RIPS – Ze was gedurende 37 jaar het gezicht van de Rabobank in De Rips. De Korhoen wordt al 38 jaar onder haar leiding uitgegeven. Ze is benoemd tot ere-voorzitster van Carnavalsvereniging De Streupers en was 15 jaar betrokken bij het Dorpsoverleg. Tegenwoordig zit ze in het bestuur van KBO De Rips en de beheersstichting van gemeenschapshuis D’n Eik.

Voor haar maatschappelijke inzet werd ze in 2003, tegelijkertijd met haar broer Cees, koninklijk onderscheiden. Eens kijken of Els van den Heuvel in onze biechtstoel even veelzijdig is.

Geloof je?

“Jazeker. Ik ben Katholiek opgevoed. Tegenwoordig ben ik niet meer zo hardloops naar de kerk. Maar ik bezoek altijd de ouderenvieringen in het Parochiezaaltje. Die worden één keer per maand op de maandagmorgen, mede vanuit de KBO, georganiseerd. Het is een sociaal gebeuren met koffie na afloop. Een belangrijke ontmoetingsplek voor veel mensen.”

Wat is je grootste deugd?

“Dat is moeilijk van jezelf te zeggen, maar ik ben van huis uit een echte regelaar. Bij ons thuis waren we met 8 kinderen en ik was de oudste. Dus hielp ik mijn moeder veel. Dat zie je terug in mijn verenigingsactiviteiten. Daarnaast ben ik een Bourgondiër. Ik kook graag en houd van lekker eten. Ik ga ook heel graag uit-eten.”

Wat is je grootste zonde?

“Of ik het een zonde kan noemen weet ik niet, maar ik ben een onrustig type. Lange vergaderingen zijn voor mij een straf, dan zit ik mezelf op te vreten. Ik moet altijd iets te doen hebben.”

Wat koester je het meest?

“Mijn familie natuurlijk. Maar ook mijn vrienden zijn heel belangrijk. Als ik bevriend raak met iemand is dat ook altijd voor langere tijd. Ik heb vriendschappen die misschien al 40 of 50 jaar bestaan.”

Wat stuit je het meest tegen de borst?

“Drie dingen stuiten me echt tegen de borst; geweld, respectloosheid en onrechtvaardigheid. De oorlogen die nu over de hele wereld gevoerd worden boezemen me soms angst in. Daarnaast vind ik dat mensen meer respect voor elkaar mogen hebben. Als je ziet wat er op twitter of andere sociale media gezegd wordt, dat is echt vervelend. En onrechtvaardigheid. Dan denk ik aan de mensen die in de jaren na de oorlog ons land met hard werken hebben opgebouwd. Die worden nu opgezadeld met de problemen. Ze worden gekort op zorg en hebben soms echt te maken met armoede. Wat staat ons zelf over 10 jaar te wachten?”

Waar kun je heimelijk van genieten?

“Dat heb ik heel veel gedaan in de carnavalstijd. Ik regelde altijd veel achter de schermen. Dan kon ik aan de zijkant gaan staan en zag ik mensen dansen, plezier maken. Daar kan ik van genieten. Ik ben ook graag in gezelschap en vind het heerlijk om goede gesprekken te voeren.”

Van wie kun je nog wat leren?

“Ik vind dat je nooit oud genoeg bent om te ontdekken en daarvan te leren. Een broer van mij heeft op verschillende plaatsen in het buitenland gewerkt. Ik heb hem in China en op de Filippijnen bezocht. Je ziet daar enorme verschillen in armoede en rijkdom. Dan gaan je ogen echt open. We mogen ons gelukkig prijzen dat we hier wonen.”

Achter welke deur in De Rips zou je wel eens een kijkje willen nemen?

“Ik ken in De Rips heel veel mensen vrij goed, dus ik denk dat ik wel weet hoe het er achter de deuren ongeveer aan toegaat. Ik zou wel heel graag eens in Het Torentje in Den Haag willen kijken om met Mark Rutte over politiek te praten. Zorg en pensioenen zijn momenteel natuurlijk een heikel punt. Maar er zijn meer zaken die me interesseren. Ik ben politiek breed georiënteerd.”

Met wie zou je wel eens een weesgegroetje willen bidden?

“Ik kan geen specifiek iemand noemen. Maar met mensen die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld vanwege ziekte, zou ik graag bidden. Als ik hen op die manier wat verlichting zou kunnen bezorgen doe ik dat met alle liefde.”

Heb je verder nog iets op te biechten?

“Ik heb niets aparts op te biechten. Ik kan niet zeggen dat ik iets gedaan heb waarvan ik spijt heb.”

Foto's:


5