28 oktober 2015

Kiss and ride in Handel

HANDEL – Bij basisschool De Havelt in Handel komt een Kiss and Ride strook. Daar kan even met de auto gestopt worden om schoolgaande kinderen in- en uit te laten stappen.

Naast de aanleg van de strook wordt het eenrichtingsverkeer op de Johannes Keijzershof omgedraaid. De maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren.

Foto's:


hk