28 oktober 2015

‘Stoppen met starterslening in Gemert-Bakel’

GEMERT-BAKEL – Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om te stoppen met de starterslening in Gemert-Bakel. De raad stelde in 2013 800.000 euro beschikbaar voor het verstrekken van nieuwe startersleningen, maar dat budget is nu op. De plaatselijke politiek besluit op donderdag 5 november of er opnieuw middelen voor de regeling beschikbaar worden gesteld.
Door Marcel Bosmans
Het college verwacht niet dat er minder bouwkavels verkocht worden als de starterslening stopt. “Sinds de invoer is er slechts één kavel met een starterslening verkocht”, meldt het gemeentebestuur aan de raad. “Voor kleinere zelfbouwkavels tot 180 m2 is in Gemert-Bakel geen belangstelling. De meeste geïnteresseerden willen een kavel tissen de 250 en 500m2. Er is wel belangstelling voor nieuwe koopwoningen in de lagere prijsklassen, maar dan gaat het om projectbouw.

Gevolgen

Volgens het gemeentebesuur leidt het verstrekken van startersleningen ertoe dat er meer geleend wordt dan op dit moment marktconform mogelijk is. Daarbij geven makelaars aan dat de lokale woningmarkt verstoord is geraakt door de invoering van de regeling. Als deze ophoudt te bestaan, dan wordt de prijs van een woning weer bepaald door vraag en aanbod, zo claimt het college. Dat kan wel tot gevolg hebben dat de startersmarkt en de doorstroming stagneert.

Omdat de situatie op de woningmarkt verbetert, stellen Rijk en provincie geen nieuw budget meer beschikbaar voor startersregelingen. Daardoor zou deze volledig voor rekening komen van Gemert-Bakel.

Begroting

Het stoppen met de startersleningen  heeft juist een positief effect op de gemeentelijke begroting. Deze leningen hebben weliswaar een looptijd van 30 jaar, maar doordat er afgelost wordt, dalen de bedragen waarvoor de gemeente garant hoeft te staan. Daardoor is Gemert-Bakel minder geld kwijt aan rente en beheerskosten.

Alternatieven

Als alternatieven voor de starterslening noemt het college grondprijsverlaging, erfpacht, collectief bouwen, goedkopere bouwconcepten en betaalbare woningen gebouwd door projectontwikkelaars.

Foto's:


W