11 oktober 2015

Syrische vluchtelingen delen witte rozen uit

GEMERT – Het winkelend publiek in het Gemertse centrum nam vrijdagmiddag een extra boodschap mee naar huis. Het was een boodschap van vrede in de gedaante van een witte roos, aangereikt door Syrische vluchtelingen, die in Gemert een behouden huis hebben gevonden.

Geschokt door de gewelddadige aanslagen in Parijs willen de vluchtelingen met dit symbolische gebaar benadrukken dat vreedzaam samenleven, ongeacht ras, sekse, of religie, een groot goed is dat we met elkaar moeten koesteren.

Reacties

De eerste roos werd aangeboden aan wethouder Jan Bevers van Gemert-Bakel. Daarna trokken Mohammed, Fawaz, Basel, Sari met een van zijn dochters en Nezar met een van zijn dochters het centrum in. De actie leverde louter positieve respons op. ‘Wat een mooi gebaar’ en ‘eigenlijk zou dit niet nodig moeten zijn’ waren enkele van de reacties.

Schrijnend

Wie in het naoorlogse Nederland opgeroeid is, kan zich nauwelijks voorstellen hoe het is om je huis, je bedrijf en een deel van je familie te verliezen bij een bombardement. Om zes maanden in groepsverband opgesloten te zitten in een krappe ondergrondse kerker met slechts een spleetje daglicht. Om bij elk verhoor afgeranseld te worden. Om niet te kunnen zeggen wat je denkt. Om 1 miljoen Syrische Ponden (14.000 euro, vaak geleend van familie of vrienden, red.) te moeten betalen aan mensensmokkelaars voor de levensgevaarlijke tocht naar de vrijheid. En dat alles en alleen omdat je een andere bloedgroep hebt dan de heersende macht of jezelf niet wilt onderwerpen aan een dictatoriaal bewind. Want dat zijn de schrijnende levensverhalen die deze vluchtelingen deelden tijdens hun bezoek aan het Gemert-Bakelse gemeentehuis.

Vrolijk zijn

Wat de toekomst zal brengen is nog ongewis, maar in het heden koesteren zij de veiligheid en geborgenheid die Gemert biedt. “Wij zijn daarom erg geschrokken van wat er in Parijs is gebeurd”, legt Mohammed uit. De 30-jarige Syriër woont nog geen twee jaar in ons land, maar spreekt al een aardig woordje Nederlands. Als woordvoerder van de groep richtte hij zich in een korte toespraak tot het gemeentebestuur. “Mijn vrienden en ik hebben deze actie bedacht. Wij zijn naar Nederland gekomen om in rust en vrede samen te leven. Wij willen vrolijk zijn en geen angst meer hebben. We willen ook laten zien dat mensen niet bang voor ons hoeven te zijn. De witte roos is een teken van vrede. Ik sluit daarom af met de woorden die op het begeleidende kaartje staan: Dank u voor uw gastvrijheid. Syriërs voor de vrede in de hele wereld. Samen leven in vrede.”

Hart

Wethouder Bevers is blij verrast door het initiatief. “Waar je ook leeft, of het nu in Gemert-Bakel is of daarbuiten, je leeft nooit alleen. Daarom is het zo belangrijk dat je elkaar blijft opzoeken. Hoe beter je elkaar kent, hoe beter je elkaar begrijpt en respecteert. Want wat vreemd is boezemt angst in en daar moeten we ons niet door laten regeren. Als we vanuit het hart leven en niet vanuit de onderbuik dan leven we beter. Ik heb daar deze week op onze scholen aandacht voor gevraagd. De aanslagen in Parijs mogen er nimmer toe leiden dat kinderen van verschillende afkomst of gezindte niet meer met elkaar durven spelen, omdat ze bang zijn voor elkaar. Dat mensen hun eigen land moeten ontvluchten is al erg genoeg.”

 

Foto's:


s