20 oktober 2015

Vertrouwen consumenten neemt flink toe

NEDERLAND – De stemming onder consumenten is in oktober aanzienlijk verbeterd ten opzichte van september, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen steeg 3 punten en komt uit op 8, meldt CBS. Dat is het hoogste niveau in ruim 8 jaar tijd. De toename van het vertrouwen komt vooral doordat consumenten positiever zijn over het economisch klimaat. De koopbereidheid van consumenten verbetert ook.

Met 8 ligt het consumentenvertrouwen in oktober boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44). Het oordeel over de economie is in oktober aanzienlijk beter dan in september. De deelindicator Economisch klimaat komt uit op 20, tegen 14 in september. De verbetering komt doordat consumenten positiever zijn over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden. Het oordeel over de economische situatie in de komende 12 maanden is echter minder positief. De koopbereidheid van consumenten neemt in oktober licht toe. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen stijgt 2 punten en komt uit op 0. Het aantal optimisten en pessimisten houdt elkaar in evenwicht. De verbetering in oktober komt vooral doordat consumenten de tijd veel gunstiger vinden voor het doen van grote aankopen

Foto's:


s