14 november 2015

Cliënten Archipel wonen tijdelijk op landgoed Bakel

BAKEL – Vanwege een ingrijpende verbouwing van het Archipel woonzorgcentrum Akkers in Nuenen zijn onlangs vijfenzestig bewoners van Archipel naar Zorgbooglocatie St. Jozefsheil in Bakel verhuisd. In het najaar van 2016 moet de renovatie van Akkers gereed zijn en verhuizen de cliënten weer terug naar Nuenen.

De cliënten van Archipel hebben binnen St. Jozefsheil eigen woonruimte op de begane grond. Ook maken zij gebruik van de gasterij, kapper, pedicure en fysiotherapieruimte. Op de begane grond en eerste etage blijft een deel van de ondersteunende diensten van de Zorgboog gevestigd.
St. Jozefsheil in Bakel maakt onderdeel uit van een prachtig landgoed in de bossen, waar meerdere locaties van de Zorgboog zijn gehuisvest. “St. Jozefsheil is een ouder gebouw dat tot 1 juli 2015 nog in gebruik was voor cliënten van de Zorgboog”, aldus Ton Borghs, lid raad van bestuur. “Door decentralisatie en de veranderingen in de zorg staat het gebouw nu deels leeg. Momenteel zijn wij bezig met een planontwikkeling voor de herinrichting van het landgoed in Bakel. Dit zal de komende jaren vorm krijgen in samenwerking met een projectontwikkelaar. In de tussentijd steken wij een collega-organisatie uiteraard graag de helpende hand toe.”

Foto's:


0