Drukbezochte infobijeenkomst ‘avond zonder wanklank’

GEMERT – Naar schatting 200 omwonenden waren dinsdag aanwezig op een besloten informatiebijeenkomst over de noodopvang van vluchtelingen in Gemert. Volgens burgemeester Jan van Zomeren was het een avond zonder wanklank.

Door Marcel Bosmans

“Er is zorg”, zegt de burgemeester, maar dat is begrijpelijk. ‘Parijs is net gebeurd en nu komen er vluchtelingen naar Gemert. Wat betekent dat voor ons?’, vroegen sommigen zich op voorhand af. We hebben kritische geluiden gehoord, met name over de veiligheid van de kinderen op school. Daar hebben wij samen met de school natuurlijk onze aandacht voor. Anderen wilden juist weten wat er van hen verwacht wordt en of ze kunnen helpen. Gaandeweg de avond zag je de zorg wat wegebben en groeide het vertrouwen verder dat er door en binnen de gemeente alles aan gedaan wordt om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen. Wat je eveneens bij het verenigingsleven merkt, is dat er breed begrip is voor de situatie. Bijvoorbeeld over het feit dat er tijdelijk geen gebruik van de sporthal kan worden gemaakt. Een Gemertse binnensportvereniging heeft van een club uit Bakel zelfs het aanbod gekregen om daar in de sporthal te komen sporten, omdat er nog een paar uur beschikbaar zijn. Het gros van de gemeenschap is bereid om mee te denken en er de schouders onder te zetten.

Naast het voltallige college en de fractievoorzitters, waren vertegenwoordigers van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de school bereid om vragen te beantwoorden. “Aan het begin van de avond bleek dat een aantal omwonenden naar de bijeenkomst was gekomen met het idee dat er centraal informatie verstrekt zou waren, maar het was juist de bedoeling om persoonlijk met elkaar in gesprek te gaan. Dat is ook gebeurd, maar we hebben eerst even uitgelegd wat de insteek was en waarom. De start verliep daardoor wat moeizaam. Maar na een kort woordje  gingen de aanwezigen in gesprek met elkaar en met de diverse organisaties die naast de gemeente ook aanwezig waren, zoals het Rode Kruis, COA en beveiligingsbedrijf. Door met elkaar in gesprek te gaan ontstond een open sfeer en positieve energie.”

Foto's:


s