Drukte bij fotokijkdag

GEMERT – En weer keken vanaf de expositieborden en beeldschermen honderden dorpsgenoten van weleer naar de bijna driehonderd bezoekers. En omgekeerd.

Want het is de bedoeling dat Gemertenaren van nu de Gemertenaren van vroeger herkennen. Het levert vermakelijke discussies op. Is hij/zij het echt? Hij/zij lijkt er wel op. Alleen dat haar… Zo kennen we hem of haar niet. Misschien speciaal voor de gelegenheid – naar de fotograaf ging je niet iedere dag – naar de kapper geweest?
Naast de expositieborden liggen er op de tafels ook tientallen mappen, vol met (pas)fotomappen. Terzijde van de foto kun je noteren wie je meent te herkennen. Tactiek: als er twee, liever nog drie gelijke waarnemingen zijn gedaan, onafhankelijk van elkaar, die allebei of alle drie stellen dat het om die-en-die gaat, dan ís het ook die-en-die. Snapt u wel?
De leden van de fotowerkgroep van de Heemkundekring kijken vol tevredenheid naar al die mensen die langs de borden, diapresentaties en mappen schuifelen en hun best doen zoveel mogelijk mensen te identificeren. Langzaam maar zeker raken de notitievakken vol.
Een opvallend verschijnsel is dat je al twee of drie keer je blik op een foto hebt laten vallen, en als dan iemand naast je met stelligheid zegt wie het is, dan ineens zie je het zelf ook. Dat komt waarschijnlijk mede omdat je de betreffende persoon slechts in een veel oudere uitvoering hebt gekend.
Behalve foto’s kijken kom je natuurlijk ook al dan niet oude bekenden in levende lijve tegen. Er wordt heel wat af gebuurd in de zaal bij Dientjes. Genoeglijk en gezellig. U moet volgend jaar ook maar eens komen kijken. U treft allicht familieleden, buren van vroeger of ome Henk in een korte broek aan. Of uzelf, maar dan anno toen.

Foto's:


0