19 november 2015

Erik Schoone nieuwe voorzitter CDA Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL – Tijdens een druk bezochte Algemene Ledenvergadering op donderdag 12 november jl. in Herberg ’t Vossenhol in Handel hebben de aanwezige leden van het CDA Gemert-Bakel Erik Schoone unaniem tot voorzitter gekozen. Erik (27) is hiermee één van de jongste CDA voorzitters in Nederland, zo niet de jongste.

Wij zijn trots hem als voorzitter te hebben. Het kiezen van een nieuwe voorzitter leidt ook tot het afscheid van de oude. Het CDA Gemert-Bakel is Petra Bongers veel dank verschuldigd voor de grote inzet die zij jarenlang heeft getoond en alles wat zij voor het CDA heeft betekend. Naast de voorzitterswisseling waren er meerdere bestuurswisselingen. Er werd afscheid genomen van Pieter Schoone, Maurice Moonen, Janine Sturme en Ingrid Kuijpers, terwijl Hanneke Dam gekozen werd tot nieuw bestuurslid. We willen de vertrekkende bestuursleden hartelijk bedanken en Hanneke en Erik veel succes wensen!

Op de ALV was ook CDA Tweede Kamerlid Erik Ronnes uitgenodigd als gastspreker. Erik Ronnes is op 20 mei jl. beëdigd als Kamerlid en heeft onder meer Wonen en Rijksdienst in zijn portefeuille. Hij vertelde dat vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben, nu nog met urgentie recht hebben op een sociale huurwoning. De kritiek op dit systeem groeit en dat vindt het CDA terecht. Nederlanders die vaak al jarenlang op een wachtlijst voor een sociale huurwoning staan moeten daardoor nog langer wachten. De onvrede zorgt er ook voor dat het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen snel kleiner wordt. Het CDA pleit er al langer voor om dit te wijzigen, en gelukkig wil het kabinet dat nu ook. Erik Ronnes vertelde dat mede dankzij de inzet van het CDA het kabinet nu met maatregelen komt die ervoor zorgen dat gemeenten mede zelf kunnen bepalen hoe ze lokaal met deze problematiek om willen gaan.

Het gesprek met Erik Ronnes ging door over het vluchtelingenvraagstuk. Een moeilijk vraagstuk waar Nederland en Europa momenteel het hoofd over breekt. Want het vluchtelingenvraagstuk is niet zwart of wit. Er zijn heel veel aspecten die hierin geraakt worden. Een hiervan is het menselijk aspect. Het CDA zal mensen niet zomaar in de kou laten staan. Maar in ons huidige asielbeleid betekent opvang al heel snel permanent verblijf. Bij een klein aantal kan dat, maar we kunnen niet tegen al die vluchtelingen zeggen dat zij hier voor altijd mogen blijven. Dat betekent dat we de huidige vluchtelingen niet de normale asielprocedure moeten laten doorlopen, maar sneller duidelijkheid moeten bieden. Daarvoor moet het vluchtelingenverdrag aangepast worden en dat is een lange weg. De opvang zal ook soberder moeten o.a. om de constante stroom ook naar de toekomst toe aan te kunnen. Daarnaast moeten asielzoekers zoveel als mogelijk (en dat zal niet altijd lukken) in hun eigen regio opgevangen worden en is het streven mensen ook weer terug te laten keren naar hun eigen land. Ook hier geldt als dit mogelijk en veilig is. Voor de mensen die hier blijven vindt het CDA het belangrijk dat zij zich aanpassen aan onze normen en waarden. Op die manier blijven we werken aan een samenleving die ook echt samen leeft, werkt en voor elkaar zorgt.

De komende tijd gaat het CDA Gemert-Bakel, net als het landelijke CDA, ook actief aan de gang met ledenwerving en ledenbehoud in het kader van de campagne #ikdoemee. Lid zijn van het CDA betekent niet dat u een voorkeursbehandeling krijgt maar wel dat we u meer nog dan niet-leden zullen informeren over de onderwerpen waar we mee bezig zijn, meerdere malen per jaar met u in gesprek zullen gaan en korte lijntjes met u zullen onderhouden om uw mening te peilen op onderwerpen. Heeft u interesse om lid te worden of zou u wat meer informatie willen ontvangen, stuur dan een bericht naar ons via gemertbakel.cda@gmail.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Foto's:


0