06 november 2015

Begroting: ‘Positief verhaal met verlaging OZB’

GEMERT-BAKEL – Een verlaging van de onroerende zaakbelasting (OZB) met 10 procent. Investeringen op sociaal vlak en in de economische ontwikkeling. En een lichte verhoging van de grondprijzen. Dat zijn de belangrijkste punten uit de begroting voor 2016 die het college van de gemeente Gemert-Bakel aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

„Het is een positief verhaal geworden”, legt wethouder financiën en vastgoed Miranda de Ruiter uit bij de presentatie van de samenvatting. „Met de verlaging van de OZB houden we ons aan het coalitie-akkoord. En ondanks de vermogenspositie van de gemeente, die nog altijd precair is, zijn we in staat om te investeren.”
Het financiële beheer van de gemeente lijkt daarmee haar vruchten af te werpen. Met de verlaging van 10 procent komt de OZB voor een gemiddelde koopwoning van € 239.000 uit op € 398,-.. Daarnaast heeft het college ruimte gevonden om te investeren. Een deel van die ruimte wordt gebruikt om het ondernemersklimaat te versterken. Met name plattelandsontwikkeling, gericht op zorgvuldige veehouderij, wordt daarbij genoemd. Ook het opstellen van een dorpsvisie voor Bakel past in die context.

Sociaal terrein

Op het sociale vlak stelt het investeringen in de zorg voor. „Het is natuurlijk belangrijk dat we alle inwoners de ondersteuning kunnen blijven bieden die ze nodig hebben”, licht wethouder Jan Bevers toe: „De budgetten voor Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet staan onder druk. Tegelijkertijd zijn gemeentes verplicht burgers te betrekken bij het beleid. We zoeken een nieuwe manier om mensen bij dat beleid te betrekken. Om een richting te geven is er volgende week een innovatieve bijeenkomst waarmee we kennis uit de praktijk willen ophalen. De achterban van bijvoorbeeld ouderen of werkzoekenden willen we beter benutten.”
In de begroting is ook een verhoging van de grondprijzen opgenomen. Dat is volgens De Ruiter te verantwoorden: „We hebben in 2015 de prijzen verlaagd om de verkoop te stimuleren. Dat heeft deels effect gehad. We willen ze nu weer terugbrengen naar een niveau dat tussen dat van 2014 en 2015 ligt. Daarbij blijven we starters op de woningmarkt stimuleren door in Gemert en Bakel onderscheid te maken tussen grote en kleine kavels. De prijs voor bedrijfskavels blijft gelijk.”

Toezicht

Tot slot krijgt KunstLokaal volgens het voorstel tot 2018 uitstel van de eerder voorgestelde structurele bezuiniging.
Ondertussen staat de gemeente Gemert-Bakel ook volgend jaar nog onder preventief toezicht van de provincie. Dat betekent dat 1,1 miljoen euro in de algemene reserve moet worden gestort. Wethouder De Ruiter: „We hebben een bewuste afweging gemaakt om niet vervroegd af te lossen. Door het strakke budgetbeheer is daar gelukkig geen noodzaak toe. De begroting is sluitend voor 2016. En dat geldt ook voor de meerjarenbegroting. Daar houden we ons als college graag aan vast.”
De begroting voor 2016 is afgelopen donderdag door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad aangeboden. Op 10 december staat de besluitvorming over de begroting op de raadsagenda.

 

Illustratie: Erwin van der Heijden.

Foto's:


b