12 november 2015

Starterslening stopt

GEMERT-BAKEL – De gemeenteraad van Gemert-Bakel is het met tegenzin eens met het collegevoorstel om met ingang van 1 september 2015 geen nieuwe startersleningen meer ter beschikking te stellen. Raad en college willen wél onderzoeken hoe bevorderd kan worden dat jongeren blijven wonen in de dorpen van Gemert-Bakel.

In mei 2013 stelde de raad de huidige verordening Starterslening vast. Daarin zat een budget van 800 duizend euro. Inmiddels is dat budget „uitgeput,” schrijven B&W aan de raad. Dus ligt de vraag voor: doorgaan of stoppen?

Doorgaan

Frans Faeles (OPA) is als enige „vóór handhaven van de starterslening. Kan aflossen niet in twintig of vijfentwintig jaar?,” vraagt hij zich af. „Of kan een starterslening niet enkel betrekking hebben op de grond?” Faeles wijst erop dat de gemeente „ook geld terugkrijgt van aflossingen op startersleningen. Kan dát niet opnieuw worden ingezet?” Faeles vindt verder „de leeftijdsgrens van 35 jaar niet acceptabel. Dat moet 50 jaar worden,” in zijn ogen.

Stoppen

„Rijk en provincie stellen geen geld meer beschikbaar voor startersleningen. Kan de gemeente dat dan zelf nog doen?,” vraagt Wilmie Steeghs (Dorpspartij) zich af. „Niet bij onze financiële situatie,” stelt ze vast. „Maar,” vindt ze, „onze gemeente moet wél aantrekkelijk blijven voor jongeren.” Er moet dus wat gedaan worden, zodat starters hier blijven. Steeghs denkt aan bijvoorbeeld collectieve inkoop van materialen. „Integreer dit in de aanstaande woonvisie,” oppert ze.

?Slimmer kopen‘

„We kwamen tien duizend euro tekort. We zitten op zwart zaad. We moeten er dus mee stoppen,” stelt Henk Giebels (D66). Hij wijst op het ?slimmer kopen concept‘ dat Stichting Trudo hanteert in Eindhoven. Via een motie roept hij B&W op om te bestuderen of het slimmer kopen principe iets voor ons is. College, ga daarover in gesprek met Trudo en met Goed Wonen. Ton Vogels (Lokale Realisten) reageert, dat het college al zeer geregeld in gesprek is met Goed Wonen. Het college kent de regeling ?slimmer kopen‘. Vogels vindt dit geen alternatief voor de starterslening. Peeter Mastenbroek (PvdA) heeft de indruk dat Goed Wonen niet veel woningen kan/mag verkopen. „Ik ben dan ook bang dat de motie van D66 niet erg praktisch is op dit moment,” oordeelt hij. Inge van Dik (CDA) en Wilmie Steeghs (Dorpspartij) zijn het eens met Vogels en Mastenbroek. Henk Giebels (D66): „Helaas laten wij een aantal mensen in Gemert-Bakel in de steek,” doordat het slimmer kopen concept hier niet wordt toegepast. Giebels: „Jullie vinden dat wij in Gemert-Bakel de wijsheid in pacht hebben. Ik trek mijn motie dus in.” Wethouder sociaal domen en volkshuisvesting, Jan Bevers (Dorpspartij), reageert: „We laten in Gemert-Bakel niemand vallen. We zoeken juist naar maatwerk en onthouden ons van arrogant gedrag (?wij weten wat nodig is‘).” Peeter Mastenbroek (PvdA) sluit zich hierbij aan.

Woonvisie

Ook Inge van Dijk (CDA) vindt het een probleem dat „de kosten van een starterslening volledig ten laste van de gemeente gaan komen.” Ook zij zoekt naar een oplossing, want „het CDA is altijd pleitbezorger geweest om starters binnen Gemert-Bakel te houden. Dat blijven we, want we profiteren daar nog iedere dag van: onder andere door vergroening van de leeftijdsopbouw.” Nu is de rente laag, de markt is veranderd en er is veel aanbod van goedkopere huizen. Ze roept het college op met voorstellen te komen zodra blijkt dat er minder starters in Gemert-Bakel komen. Ze dient een motie in om starters in de woonvisie op te nemen als één van de doelgroepen. Jaarlijks moet worden bekeken of er voor starters voldoende mogelijkheden zijn in Gemert-Bakel. Die rapportage moet eindigen met een oordeel en een advies hoe bijgestuurd kan worden. Wethouder financiën en vastgoed, Miranda de Ruiter (CDA) zegt: „Ook het college vindt starters een belangrijke doelgroep. We willen hen hier houden. We zien andere mogelijkheden daarvoor.”

Mogelijkheden

Wethouder sociaal domen en volkshuisvesting, Jan Bevers (Dorpspartij), meldt dat „vandaag overleg is geweest met Goed Wonen. Er zijn verschillende mogelijkheden in de regio. Het is voor Goed Wonen moeilijk om woningen te verkopen. We bouwen en ook verhuren we naar behoefte. Nu gaan ook de statushouders een rol hierin spelen. We moeten goed met elkaar afspreken wie we starters vinden. Veel starters lukt het zelf om op de markt te komen. Wij moeten ons misschien meer bezighouden met hen die het zelf niet lukt om een goed onderdak te vinden.” Wat betreft ?slimmer kopen‘ zegt Bevers: „Dit is enkel van toepassing voor woningen in eigendom van een coöperatie.”

Bevers neemt de CDA-motie over. Burgemeester Van Zomeren stelt vervolgens vast dat daarmee „het voorstel, uitgebreid met de motie van het CDA, draagvlak heeft van de hele raad.”

Foto's:


0