Zwarte Banden Parade

GEMERT – Op zaterdag 12 december jl. was het dan zover, de jaarlijkse (zwarte band) dan-examens vonden plaats in Gemert. Een 6-tal Taekwon-Doka’s uit Gemert e.o. waren aan getreden om hun Taekwon-Do examens af te leggen. Er werden zowel theorie- als praktijkexamens afgenomen.

Het theorie-examen welke door de kandidaten voor 1ste en 2de Dan werden afgelegd, bestond uit een vrij uitgebreide vragenlijst, hierin werden vragen gesteld over de stof welke past bij hun gevraagde dangraad. Alle deelnemers wisten dit examen met goed gevolg af te leggen. Daarnaast moest men voor het praktijkgedeelte van het examen de volgende onderdelen afleggen: Saju’s (vierhoeksoefenvormen), Tuls (stijlpatronen tegen denkbeeldige tegenstanders), Ilbo, Ibo, Sambo Matsogi (1, 2 en 3 stapssparring), Hosinsuls (zelfverdedigingstechnieken tegen pastpakken, verwurgingen, stok en mes aanvallen), Gyepa (breektesten) en semi-contactsparren. De leeftijd van de deelnemende kandidaten varieerde van 16 t/m 35 jaar.

Het Dan-examen werd afgelegd in een besloten omgeving en was dus niet toegankelijk voor publiek. Om 10.00 uur begonnen de beoefenaars van de van origine Koreaanse zelfverdedigingskunst, aan dit langverwachte examen. De eerste kandidaat was Dennis Tielemans (23 jaar) voor hem was het grote moment aangebroken om de felbegeerde zwarte band (1ste Dan) te bemachtigen. Hij liet na een matig theorie-examen, prachtige praktijk uitvoeringen zien. Naast de benodigde stof liet deze boomlange leerling uit Venhorst een zware indruk achter bij de jury en scoorde hij erg goed toen hij eenmaal op dreef was. Naast het hoge punt een 8 welke hij in een eerder stadium had gekregen voor lesgeven, wist hij erg goed te scoren met de stapssparringen het vrij sparren en de breektesten. Het sparren ging er tamelijk hard aan toe en, daarbij moesten zijn partijen een paar maal gestopt worden om zijn verwondingen te verzorgen. Na zijn examen mocht hij van Master Léon van der Putten zijn rode band zwarte slip afdoen en werd de zwarte band bij hem omgeknoopt door zijn Meester. Hierna mocht hij nog de TKD-eed afleggen: De Taekwon-Do studenten eed, is als volgt: “Ik zal de geboden van TKD bestuderen en uitoefenen “ “ Ik zal de instructeur en ouderen respecteren” “Ik zal TKD nooit misbruiken” “ Ik zal een voorvechter zijn van vrijheid en gerechtigheid” “Ik zal bijdragen aan het maken van een meer vredige wereld”.

Daarna was het de beurt aan 3 kandidaten voor 2de Dan, dat waren Mike Kremers (16j), Mark Gerrits (17j) en Chris IIskes (35j) , deze heren, waren uiterst nerveus , maar dat veranderde al snel na enkele ogenblikken. Uiteraard is dit 2de Dan examen weer een tandje hoger dan het 1ste, en moesten zij hun kennis ten toon spreiden, waar ze in de 2 jaar wachttijd op hadden kunnen oefenen. Mike, Mark en Chris lieten hun skills zien, daarbij had Mike het moeilijk met de breektesten en het sparren, maar liet hij wel goede technieken zien bij de onderdelen, 3-staps en zelfverdediging. Mark liet tijdens zijn examen een erg strakke uitvoering van bijna alle onderdelen zien, vooral zijn breaks op planken van 2 cm met een voorwaartse stoot en een gestekte hieltrap met volledige draai op 2 hangende planken en een linkse ronde trap als powerbreak op 4 cm waren een lust voor het oog. Chris deed een erg goed examen en wist met zijn lange ervaring een prachtig schouwspel neer te zetten, deze lichtvoetige kandidaat met enorme technieken, overtuigde de jury van zijn kunde. De laatste beurt was aan 2 kandidaten voor maar liefst de 3de Dangraad.

De trainers van Gemert en Mill. Rens Baggermans (29j) uit Mortel en Anke Peters (24j) uit Handel. Deze kandidaten hadden voor het theorie gedeelte een uitgebreide scriptie in moeten leveren, met daarin de nodige kennis met respectievelijke wachttijden van ruim 5 en 3 jaar. Rens liet een zeer overtuigend examen zien, hij blonk uit met de breektesten, welke hij zonder problemen en met veel overgave liet zien. Bij Anke was dit onderdel minder echter zij blonk vooral uit in de overige skills, zoals Tuls, Ibo matsogi en hosinsuls. De enige dame in dit gezelschap stond absoluut haar mannetje en liet erg goede technieken zien. Na een beraad van de examencommissie met daarin Sabum Boy Muskens (4de Dan) en Master Léon van der Putten (7de Dan) , werden alle deelnemers bevorderd, en ging de aanvraag voor de diploma’s naar het hoofdkwartier van de ITF. Het Taekwon-Do examen was volgens de eis en onder auspiciën van de Internationale Taekwon-Do Federatie, onder GrandMaster Choi Jung Hwa (9de Dan). Van harte gefeliciteerd. voor info www.itf-tkd.nl

Foto's:


0