11 februari 2016

Foto ’s Laatste Avond en Symboolverbranding Gemert

GEMERT – Jo van Es (RJ Foto Video) maakte foto’s van de laatste avond en de symboolverbranding van de Drumknaauwers in Gemert.

Foto's:


RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR