‘Veel kruimels maken ook een mik’

GEMERT – Ze blijven wel de eigenaars, maar vormen niet langer de directie. Oprichters Peter Geerts en Piet Verhappen zijn 65 geworden en doen daarom een stap terug bij Zorgmed. Bij de regionale thuizorgorganisatie werken 130 mensen in loondienst. Het Gemerts Nieuwsblad sprak met de twee sociale topondernemers

Geerts en Verhappen groeiden op in Gemert en waren ooit psychiatrisch-verpleegkundigen bij GGZ-instelling Huize-Padua. “In de jaren tachtig raakten we op een feestje aan de praat over particuliere zorg”, vertelt Verhappen. “Er was toen net een nota verschenen over de commercialisering van de sector. Deze ontwikkeling stond toen in ons land nog helemaal aan het begin, maar we voorzagen al dat deze grote gevolgen zou hebben voor de zorg. “

De twee speelden daar als een van de eersten op in door een eigen bemiddelingsbureau voor thuiszorg op te starten: Intermed. Op den duur kwamen er steeds meer grote spelers op de markt. De grotere Eindhovense thuisorganisatie Beterschap lijfde
Intermed en de zusteronderneming Interzorg in, maar Geerts en Verhappen bleven bij de activiteiten betrokken. Van samen sterker door de krachten te bundelen kwam in de praktijk weinig terecht, want Beterschap bleek te snel gegroeid en was tien maanden na de overname van de twee bedrijven failliet. Geerts: “Er was een pand en een zorgorganisatie en wij hadden de knowhow. De curator vroeg daarom aan ons ‘Waarom gaan jullie niet door?’ Zo is Zorgmed geboren.”

“Omdat we onderaan zijn begonnen, hebben we gevoel voor de zorg”, verklaart Verhappen het geheim van het succes. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend voor een zorgorganisatie maar dat is het niet. Als je een bepaalde grootte hebt als organisatie dan schuif je aan bij overleggen met branchegenoten. Dan merk je dat veel mensen in de top van grote zorgorganisaties eigenlijk niet weten waar ze het over hebben. “ Geerts knikt: Wij wilden juist voeling met de praktijk hebben. Directeur of niet, als het nodig was sprongen we zelf bij om mensen te wassen en aan te kleden. Ik begeleid nu nog steeds mensen met psychiatrische problemen. Zorgmed heeft nooit een hiaearchische organisatiestructuur gehad. Discussies werden op alle niveaus gevoerd en iedereen kon bij ons binnenlopen.”

Verhappen: “Zorg op Maat is nu in zwang, maar we hebben nooit anders gedaan. Bijvoorbeeld door te opereren in kleine buurtteams. We gaven onze medewerkers mee om te werken vanuit hun eigen rugzak en hun gezonde boerenverstand te gebruiken. We wilden ons niet laten leiden door van bovenaf opgelegde beperkingen. Als er meer nodig was, dan boden we dat en de onderkant van de markt kon ook bij ons terecht. Mensen hadden daardoor het gevoel dat ze geen nummer waren en dat ze serieus werden genomen.

Zorgmed participeerde van meet af aan in de ontwikkeling van zelfsturende teams. Toen Elsendorp met het idee kwam om zorg voor en door het dorp aan te gaan bieden, waren we de enige partij die mee wilde denken. Zorgteam Elsendorp was in feite een team van Zorgmed.”

Continuaiteit is altijd boven winstmaximalisatie gegaan. “We hoefden niet groot te worden. Daardoor werden we niet met een gigantische overhead opgezadeld. Meerdere grotere zorgorganisaties gingen over de kop, omdat ze bij een gemeentelijke aanbesteding te ver onder de kostprijs gingen. Wij weigerden daaraan mee te doen. In deze sector was het de afgelopen jaren niet makkelijk om overeind te blijven, maar door te snoeien in andere kosten en verliezen uit eigen middelen op te vangen, konden we gedwongen ontslagen voorkomen. Om een voorbeeld te geven: door nu van twee naar aeaen directeur te gaan, valt er weer een salaris weg. Ik maak me daarom vooralsnog geen zorgen over de levensvatbaarheid. Als we maatwerk blijven leveren en flexibel blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen, dan gaat Zorgmed een mooie toekomst tegemoet. Dat een relatief kleine organisatie zich op een zo breed vlak binnen de zorg beweegt is voor de buitenwereld misschien best bijzonder, maar veel kruimels maken ook een mik.”

Foto's:


0