Goed Wonen sloopt voor nieuwbouw in Gemert

GEMERT – Vijfendertig huurhuizen in de Gemertse wijk Oliekelder maken op termijn plaats voor nieuwbouw. Op de plek van de eengezinswoningen aan de Drossard Meijerstraat (oneven nummers 59 t/m 89) en Doctor Douvenstraat (even nummers 10 t/m 46) komen 42 sociale huurwoningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. De start van de bouw staat gepland voor 2021. Eigenaar Goed Wonen heeft de huidige bewoners hiervan op de hoogte gesteld.

De rijtjeshuizen zijn meer dan vijftig jaar oud en voldoen volgens de corporatie niet meer aan eisen en wensen van deze tijd. Bovendien is er behoefte aan een andere type woningen. Directeur van Goed Wonen Hans Vedder: De vraag naar wat kleinere woningen neemt de komende jaren toe, omdat het aantal een- en tweepersoonshuishoudens in Gemert-Bakel absoluut en relatief groeit. In 2030 woont 60 tot 70 procent van onze huurders alleen of samen zonder kinderen. Het huidige huuraanbod sluit daar niet op aan: tweederde bestaat uit eengezinswoningen. Daarom breiden we de huidige woningvoorraad in tien jaar uit van de huidige 2650 tot 2825 en worden bestaande woningen aangepast of vervangen. De 35 woningen waar het hier om gaat zijn al afgeschreven. Door te kiezen voor nieuwbouw in plaats van verbouw verbetert niet alleen de woonkwaliteit, maar ook het straatbeeld. Als daar voor een deel appartementen voor terug komen ontstaat er ruimte voor groen.

Hoe het project eruit komt zien staat nog niet vast. De eerste stap is om samen met de bewoners een sociaal plan op te stellen, met afspraken over het proces, de samenwerking en de wederzijdse rechten en plichten. De invulling komt in een later stadium aan bod. Door toepassing van zonnepanelen, warmte/koudeopslag en isolatie bij de nieuwbouw wil Goed Wonen de stroom- en stookkosten voor toekomstige huurders zo laag mogelijk houden. “Energieneutraal is de ambitie.”Plattegrond nieuwbouw Drossard Meijerstraat Doctor Douvenstraat Gemert Gemerts Nieuwsblad IMG_8869

Foto's:


IP0