Senioren sleutel tot betere invulling woonbehoeften Bakel

BAKEL – Begin bij de senioren als je de Bakelse woningmarkt vlot wilt trekken. Die boodschap geeft de De Stem van Bakel (SvB) mee aan het gemeentebestuur van Gemert-Bakel. Door aan de woonbehoefte van senioren te voldoen, komen er volgens het inwonersplatform huizen vrij, waardoor voorzien kan worden in andere woonbehoeftes.

De Stem van Bakel presenteerde woensdag de uitkomsten van een woonwensenonderzoek aan het college en de media. De resultaten worden meegenomen in de dorpsvisie, waaraan het bestuur van SvB momenteel werkt. Om een beter beeld te krijgen van de lokale woonbehoefte, nodigde de organisatie inwoners van Bakel en Dierdonk uit om mee te doen aan een digitale enquête. Daarin werd onder andere naar hun naam, leeftijd, gezinssamenstelling en huidige en gewenste woonsituatie en -locatie gevraagd.

58 respondenten vulden de vragenlijst in. Dat is ongeveer één procent van de Bakelse bevolking. Wilbert van Lanen(SvB): “We wisten vooraf niet precies wat we moesten verwachten. De enige leidraad die we hadden was het woonwensenonderzoek dat eerder in Milheeze was uitgevoerd. Daar deden 39 mensen aan mee. Dat is bijna 2 procent van de inwoners. Op grond daarvan valt het aantal respondenten nu tegen. Maar daarbij dient aangetekend dat de situatie op de Bakelse woonmarkt anders is: er zijn de afgelopen jaren relatief meer huizen gebouwd en het is lastiger geworden om een hyptheek te krijgen. Daardoor zijn waarschijnlijk minder mensen op zoek naar een woning. Het aandeel invullers is weliswaar beperkt, maar de uitkomsten geven wel een richting aan.”

Vooral ouderen deden aan het onderzoek mee. Van de respondenten is 55 procent 56 jaar of ouder en 15 procent tussen de 18 en 30. Van de invullers heeft 80 procent een eigen huis en is 15 procent starter op de woningmarkt. Een kwart wil huren. Zestig procent van de potentiële huurders is senior. De helft van de potentiële kopers heeft een voorkeur voor nieuwbouw. De helft van de respondenten wenst een kleinere en/of gelijkvloerse woningen en de helft wil in het centrum of in een inbreidingslocatie in de bebouwde kom wonen.

Johan Habraken (SvB) ziet mogelijkheden om meer ruimte voor wonen te creëren in het centrum en daarmee de andere functies te versterken. Hij pleit voor een integrale aanpak. “Je moet de cirkel breder trekken dan het kerkplein. Het clusteren van detailhandel en horeca in het dorpshart, zodat er aan de randen van het centrum meer ruimte voor wonen ontstaat, zou een van de opties kunnen zijn die het onderzoeken waard is. Misschien dat daarmee ook leegstand tegengegaan kan worden. Maar op te kunnen bepalen welke oplossing het beste is, moet je Bakel-breed kijken. Willen we iets veranderen, dan dienen alle betrokkenen daarvoor open te staan. Alleen op basis van wederzijds vertrouwen en een duidelijke, breed gedragen dorpsvisie kunnen we de leefbaarheid van Bakel waarborgen.”

Foto's:


F