07 juni 2016

Burgertop G1000 Gemert-Bakel wil jongeren meer bij samenleving betrekken

GEMERT –Ongeveer 230 inwoners hebben zaterdag meegedaan aan de eerste G1000 Burgertop in Gemert-Bakel. De jongste deelnemer was 18, de oudste 87. Het aantal mannen en vrouwen was ongeveer gelijk en alle kernen waren vertegenwoordigd. Betrokkenheid was voor dit bonte gezelschap de gemeenschappelijke deler. Daarin wil ze ook de lokale jeugd meenemen.

Door Marcel Bosmans

Het heeft een beetje weg van een pop-up Albert Heijn: overal blauwe bordjes en scanschermen in de tot conferentiezaal omgebouwde sporthal in Gemert . Alleen hangt de bonuskaart in een keycord om je nek en geeft deze geen recht op korting, maar op debat. In de supermarkt waar jouw mening telt, staan geen schappen maar tafels. Daaraan kunnen ondernemers, bestuurders, vrijdenkers en niet gelabelde burgers aanschuiven om in wisselende samenstelling te praten over wat zij belangrijk vinden voor hun gemeente. Door ideeën, kennis en ervaring samen te brengen en uit te wisselen, draag je gezamenlijk bij aan een betere samenleving, zo is de gedachte.

Divers

De kracht van de burgertop schuilt vooral in het samenbrengen van mensen. “Gewoon met elkaar buurten”, zoals een van de deelnemers het simpelweg verwoordt. Maar dan wel in een samenstelling die niet direct voor de hand ligt. Want het gebeurt niet vaak dat een bankdirecteur, een huisvrouw, een aankomend student en een pensionado om de tafel zitten om hun lokaal-maatschappelijke wensen te bespreken. En die wensen zijn zeer divers. Van het steviger aanpakken van discriminatie en de opvang van hangjongeren tot een horecaplein in Bakel en de aankoop en herbestemming van het Gemertse kasteel. Met als gemeenschappelijke deler de behoefte om er persoonlijk bij betrokken te worden.

Betrokken

Als aan het eind van de ochtend de agenda bepaald wordt, staat betrokkenheid met stip bovenaan, gevold door leefbaarheid, bereikbaarheid, samenwerking, omdenken en doen. “Daar is toch iedereen voor”, schampert een van de aanwezigen, die liever met wat meer concrete thema’s en twistpunten aan de slag was gegaan. De strakke regie van de landelijke G1000-organisatie gunt hem geen ruimte om verder uit te weiden. Het proces mag zogezegd niet ‘verstoord’worden.

Gemoedelijk

Er valt iets voor te zeggen dat er strikt wordt vastgehouden aan een formule die zich elders heeft bewezen, maar in de geest van de G1000 was iets meer lokaal maatwerk gewenst. De wijze waarom mensen met elkaar omgaan en overleggen is in Gemert-Bakel traditioneel minder formeel. Omarm je die Brabantse gemoedelijkheid, dan verlaag je juist de drempel om de discussie aan te gaan en verhoog je de betrokkenheid. Geef je particpanten wat meer ruimte dan doe je daar recht aan en voorkom je dat het middel tot doel verwordt.

Top tien

Het feit dat mensen betrokken willen zijn bewijst overigens dat de Burgertop in een behoefte voorziet. Met het vaststellen van de agenda is de Gemert-Bakelse G1000 in feite al geslaagd. Maar aan het eind van de middag kan er ook een top tien met resultaten worden gepresenteerd. Met op nummer één het uitdagen van jongeren om mee gaan te doen in de lokale samenleving. Ze meer bij de gemeenschap te betrekken, verantwoordelijkheid te geven en ze te leren om daarmee om te gaan. En dat blijft niet bij een oproep alleen. Bijna de helft van de deelnemers heeft zich aangemeld voor een vervolgbijeenkomst op 14 juni in Jenaplanschool De Pandelaar, om verder te praten over de thema’s die in de top tien staan.  Zo wordt een volgende stap richting uitvoering gezet. Betrokkenheid is namelijk een prachtig woord, maar het heeft geen betekenis zonder daden.

Meer over de resultaten van de G1000 Gemert-Bakel, lees je op www.g1000gemertbakel.nl.

Betrokken inwoners tijdens de Burgertop (Foto: Pieter Beekmans/ G1000 Burgertop Gemert-Bakel).

Foto's:


g5