Aangepast plan Kloostercomplex Nazareth Gemert ‘veel beter’

GEMERT – Het gemeentebestuur van Gemert-Bakel wil kloostercomplex Nazareth voor 2,2 miljoen euro verkopen aan  twee Gemertse bedrijven, die samenwerken onder de naam 7th Heaven. De geplande verkoop van 24 parkeerplaatsen aansluitend aan het kloosterterrein moet daarnaast nog 237.500 euro opleveren. De plannen voor herbestemming van Nazareth zijn op verzoek van de Raad van State aangepast, zodat een groter deel van de voormalige kloostertuin behouden kan blijven. Het collegevoorstel wordt op 14 juli ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. De Raad van State velt naar verwachting in het najaar een oordeel. Staat het licht op groen dan kan het project begin 2017 in de markt worden gezet. 

De herbestemming van Nazareth leeft onder een deel van de Gemertse inwoners. Vooral de cultuurhistorische waarde in combinatie met openbaar groen heeft daarbij de aandacht. Met het aangepaste plan dat er ligt, vullen de gemeente en de ondernemers naar eigen zeggen de meeste wensen van de inwoners in. Het oorspronkelijke plan van een jaar geleden telde 59 woningen in de tuin en 36 in het kloostergebouw. Het aantal woningen is hierbij aangepast naar 39 woningen in de kloostertuin waardoor er nog meer ruimte ontstaat voor het groen. Ook is het huidige trapveldje opgenomen in de nieuwe plannen direct nabij de scholen. De kloostertuin blijft groen en openbaar toegankelijk.  De Mariagrot blijft behouden. De begraafplaats wordt met instemming van de zusters geruimd. Het lijkenhuisje krijgt een andere plek binnen de muren. In het voorste deel van het klooster komen appartementen. De kapel en de refter zijn rijksmonument en krijgen een andere bestemming.  7Th Heaven zegt met een nieuwe organisatie in gesprek te zijn over de kapel, maar wil daar vooralsnog geen verdere mededelingen over doen.  Het aangepaste bestemmingsplan biedt ruimte voor wonen, werken (kantoren) en horeca.

Het plangebied krijgt die ontsluitingen, aan het Binderseind, de Churchillaan en de huidige achter Albert Heijn. In het laatste geval overweegt 7th Heaven een poortwoning over de toegangsweg te bouwen. Auto’s kunnen alleen rijden en parkeren aan de rand van het plangebied. Aan de Rips hebben de destijds geplande woningen ruimte gemaakt voor parkeerplaatsen voor de bezoekers van de woningen en het centrum van Gemert. Er komen zichtbare entrees tot het complex en de kloostermuur blijft intact. Tevens komt er een nieuwe openbare tuin op de binnenplaats van het kloostercomplex. “de aanpassingen zijn zeer goed voor het totale plan van klooster Nazareth, een mooie groene omgeving waarin de inwoners van Gemert en de toekomstige bewoners kunnen genieten van een grote groene kloostertuin”, aldus de ontwikkelaars Bas van de Laar en Toon van Schijndel. Van Schijndel: “Wij zijn er van overtuigd dat dit het beste plan voor de herontwikkeling van het klooster is. We zijn samen met de gemeente en heemkundekring dan ook echt ver gegaan in het zoeken naar een optimale oplossing, voor het behoud van de culturele waarde, het groen en de functionaliteit”. Bas en Toon zijn dan ook zeer content met het nieuwe aangepaste plan. Bas van Laar; “Als Gemertenaar ben ik trots op dit plan. Het is een verrijking van Gemert.  Het plan is er veel beter op geworden. We hebben samen met de gemeente echt ons best gedaan om aan de wensen van de inwoners tegemoet te komen. Tot de inrichting van een trapveldje voor de kinderen toe. Dat voornemen stond centraal in de planvorming. Ik verwacht dan ook dat de inwoners dit plan omarmen. Dat geldt ook voor het kloostergebouw. Samen met de huidige gebruikers en nieuwe organisaties uit de Gemertse gemeenschap willen we zoeken naar oplossingen voor huisvesting in het kloostergebouw”.

Inloopdag

Op woensdag 15 juni is er een inloopdag voor alle inwoners van Gemert om de nieuwe plannen te bewonderen in de hang-out van het kloostergebouw aan de achterzijde in de kloostertuin. Op die dag zijn de toekomstige contouren van het nieuwe plan uitgezet. En kan iedereen ervaren wat voor mooie toekomstige invullingen de nieuwe plannen geven aan het kloostercomplex. De inloopmiddag is voor iedereen toegankelijk van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Vervolg

Het plan voor klooster Nazareth past in het nieuwe bestemmingsplan, dat op 31 mei 2016 door de gemeenteraad is goedgekeurd en opnieuw ter finale goedkeuring aan de Raad van State is voorgelegd. Na een positief besluit van de gemeenteraad en de Raad van State werken de ontwikkelaars en de gemeente tot maximaal het eind van het jaar aan de koopovereenkomst. In het voorjaar van 2017 zal 7th Heaven de eerste woningen en appartementen in de verkoop brengen. Er komt een diversiteit aan woningtypen; vrijstaande-, halfvrijstaande-, tussenwoningen en patiowoningen. Vervolgens wil 7th Heaven starten met de realisatie van de woningen en appartementen. Op www.7heavengemert.nl kunnen belangstellenden hun woonwensen kenbaar maken zodat hiermee maximaal rekening kan worden gehouden bij de verdere ontwikkeling van het plan.

 

Foto's:


_k