27 juli 2016

‘Kans op zelfmoord en depressie onder tieners verkleinen’

GEMERT-BAKEL – Een regionaal preventieproject moet de kans verkleinen dat jongeren in een depressie belanden of zelfmoord (willen) plegen. GGZ en GGD hebben daarvoor een plan van aanpak gemaakt. Gemert-Bakel is een van de Peelgemeenten die deelneemt aan het project en trekt daarvoor in vier jaar tijd bijna 75.000 euro voor uit.

Door Marcel Bosmans

Het project is gericht op tweedejaars middelbare scholieren. “De pubertijd is een ingewikkelde periode”, legt wethouder Jan Bevers (foto) uit. “Tieners worstelen vaak met zichzelf en de wereld om hen heen. We leven in een snelle en onzekere tijd, waarin jonge mensen veel sociale en prestatieve druk ervaren. Dat kan een negatief effect hebben op hun gemoedstoestand. We willen voorkomen dat ze daardoor in een neerwaartse spiraal belanden en ook tijdig actie kunnen ondernemen als het de verkeerde kant op dreigt te gaan.”

Aanleiding voor het project is de regionale piek in het aantal zelfdodingen in 2015. Met name in Helmond maakten veel jonge mensen een eind aan hun leven. Het initiatief wordt volgens Bevers breed gedragen door het onderwijs en ondersteunende organisaties.