27 juli 2016

Vastenactie Parochie groot succes

GEMERT-BAKEL – Al drie jaar lang heeft de parochie H. Willibrordus de Stichting Adinkra ondersteund met hun werk in Ghana. De stichting Adinkra is opgericht op 16 juni 2004 door Hans en Toinet van Schijndel uit De Mortel. Het doel van de stichting is het ondersteunen van een aantal klinieken, scholen en gemeenschappen in de Volta Region in Ghana, West-Afrika.

Deze ondersteuning gebeurt op sociaal, financieel en technisch gebied en vindt ter plekke plaats zonder tussenkomst van derden. Het mooie is dat, nu in 2016, de plaatselijke en regionale overheid ook meedoet. De Stichting Adinkra heeft dus iets geweldigs in gang gezet en gaat er nog steeds mee door.
De stichting Adinkra heeft sinds 2004 de klinieken in het Akatsi District in Ghana ondersteund door medische apparatuur te leveren, en de watervoorziening bij de klinieken te verbeteren. Er zijn inmiddels twee containers vol met hulpgoederen aan de klinieken in het district geleverd. Dankzij de stichting Adinkra is de kliniek van het stadje Akatsi inmiddels opgewaardeerd naar een ziekenhuis waar elke maand 3.000 mensen worden geholpen.
Adinkra is begin 2009 naar Akatsi afgereisd om een begin te maken met de uitbreiding van het Akatsi District Hospital. Er is inmiddels ook een in Nederland gekregen ambulance aan het Akatsi District Hospital geschonken. De ambulance wordt goed gebruikt en zeker ook goed onderhouden, zoals afgesproken.
In januari 2014 is gestart met de bouw voor de RK school, een gebouw met daarin drie klaslokalen voor de in totaal 120 peuters en kleuters. De opbrengst van de vastenaktie 2014 van de gezamenlijke parochies van Gemert-Bakel vormde het startkapitaal.
Op 10 maart 2016 was de officiële, feestelijke opening.
Om het ziekenhuis te kunnen bekostigen is vanzelfsprekend geld nodig. Het salaris van de arts en van het verpleegkundig en ondersteunend personeel wordt betaald door het Ministerie van Gezondheid. Voor andere kosten, zoals huisvesting, training, materialen en medicijnen, zijn slechts beperkte middelen beschikbaar. Om ervoor te zorgen dat het ziekenhuis over voldoende middelen beschikt wil de stichting Adinkra ervoor zorgen dat het ziekenhuis gaat beschikken over een functionerend mortuarium. De gemeente is gestart met de bouw van een mortuarium en de stichting Adinkra wil graag bijdragen aan het voltooien van het gebouw en de inrichting.

Het bouwen van een eigen mortuarium bij het Akatsi District Hospital zal ervoor zorgen dat er een kwalitatief goed mortuarium beschikbaar is voor Akatsi en haar omgeving. De kosten zullen betaalbaar blijven voor de gewone mensen, zodat zij een tijdelijke plaats kunnen bieden aan hun geliefde overledene alvorens die begraven wordt. Daarnaast zal het mortuarium als bron van inkomsten dienen voor het ziekenhuis. Deze inkomsten zullen gebruikt worden voor bijvoorbeeld training van het personeel, onderhoud van de gebouwen, schoonmaak en medische apparatuur.De vastenactie 2016 van de parochie Sint Willibrordus Gemert-Bakel is gehouden om dit project te steunen. Bij de afronding van deze actie is de opbrengst, € 6729,27 inmiddels overgedragen aan Toinet van Schijndel van de Stichting Adinkra. Bijdrages zijn nog altijd welkom op NL02 RABO 0144 0926 46.

Foto's:


0