Koopwoningen in jaar bijna 6 procent duurder

REGIO – Bestaande koopwoningen waren in september 5,9 procent duurder dan in september 2015. Deze toename is iets kleiner dan in augustus, toen de grootste prijsstijging in 14 jaar werd genoteerd. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de woningprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Daarna is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 11,4 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 12,9 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen is in september 2016 ongeveer even hoog als in juli 2005. Het Kadaster bracht afgelopen maandag naar buiten dat het in september 21 009 verkochte woningen registreerde. In de eerste negen maanden van 2016 zijn er 153 919 woningen verkocht. Dat is 22,3 procent meer dan in dezelfde periode van 2015.

Alle woningtypen zijn duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst voor appartementen, bijna 8 procent. Dat hangt samen met de prijsontwikkeling in de grote steden, waar appartementen een relatief groot deel van de woningvoorraad uitmaken. De prijsstijging van vrijstaande woningen was het kleinst, namelijk 4,3 procent. Voor alle woningtypen, behalve vrijstaande woningen, is de prijsstijging de grootste in 14 jaar. De prijsstijging van vrijstaande woningen is de grootste in 8 jaar.

In vergelijking met zeven jaar geleden is er een verschuiving zichtbaar in het aandeel jonge en oude kopers. Zo is het aandeel van de kopers onder 25 jaar gehalveerd van 20 tot 10 procent. In diezelfde periode is het aandeel van kopers van 65 jaar en ouder juist verdubbeld van 3 naar 6 procent. Zowel in het derde kwartaal van 2009 als 2016 was het aandeel van personen tussen de 25 en 34 jaar in de woningaankopen verreweg het grootst.

Foto's:


0