13 februari 2017

Milheeze gaat The Passion uitvoeren

MILHEEZE – Milheeze gaat The Passion uitvoeren.  Stichting Passie voor Milheeze reikt op woensdag 15 februari om 15:30 uur symbolisch een eerste vriendencertificaat uit aan burgemeester Michiel van Veen en wethouder Jan Bevers van de gemeente Gemert-Bakel. Dit zal geschieden op het gemeentehuis van de gemeente Gemert-Bakel in Gemert.

De Stichting Passie voor Milheeze is recent opgericht door een aantal inwoners uit Milheeze. Het doel van deze stichting is om mensen van jong tot oud met verschillende achtergronden met elkaar verbinden. De stichting gaat activiteiten organiseren waar mensen bij elkaar komen en door (het organiseren en uitvoeren van) activiteiten verbonden worden met elkaar. Maar ook het ondersteunen van initiatieven door anderen kan en zal door onze stichting worden gedaan. De thema’s participeren, verbinden, leefbaarheid en inclusie komen hierbij zowel impliciet als expliciet uitdrukkelijk aan de orde. Dit komt ook tot uiting in het eerste evenement dat staat gepland in het eerste kwartaal van 2018: het openlucht uitvoeren van ‘The Passion’. Het belooft een groots spektakel te worden waaraan rond de 150 mensen zullen bijdragen.

Vriendencertificaten

Om deze en andere activiteiten te kunnen organiseren en financieren zal de stichting zich op vele manieren moeten inspannen voor voldoende fondsen. Een van de wegen die de stichting gaat bewandelen is het uitgeven van certificaten ‘De vrienden van de Stichting Passie voor Milheeze’. Deze certificaten zijn door particulieren te verkrijgen voor een bedrag van € 25,-. Hiermee wordt de stichting één jaar ondersteund. De eerste 24 certificaten zijn al reeds in stilte verkocht. Voor ondernemers zijn er begunstigerscertificaten van € 50,-.

Burgemeester en wethouder

Op 15 februari zal om 15:30 uur de formele start worden gegeven door het symbolisch aanbieden van het eerste vriendencertificaat aan de burgemeester en wethouder.
Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot het secretariaat van de stichting, José van Heuven, via 06 – 25209456.

Foto: Ondertekening van de oprichtingsakte.

Foto's:


M