09 juni 2017

Autozegeningen in Elsendorp

ELSENDORP – In Elsendorp vinden al sinds 1936 jaarlijkse autozegeningen plaats. De toenmalige rector deed dit als bijdrage aan de verkeersveiligheid en dat is vandaag de dag nog net zo hard nodig als 81 jaar geleden. Daarom vinden, ondanks het overlijden van pastoor Sjef van den Nieuwenhof, ook dit jaar weer autozegeningen plaats.

Pastor Jos v.d. Bosch zal in de vieringen van dit jaar voorgaan. Het thema dit jaar luidt ‘Verantwoord Op Weg’. De Christoffeldagen en -vieringen zijn op zaterdag 17 en 24 juni om 19.00 uur, en op zondag 18 en 25 juni om 10.30 uur.
De autozegening in Elsendorp kent een lange traditie. Toen pater Busscher in 1935 rector werd van de in 1926 opgerichte parochie, viel het hem op dat het eerste graf op het kerkhof van Elsendorp in 1930 gedolven was voor de 15-jarige Antonia van Rijssel die op het kruispunt was verongelukt. Hij besloot van Elsendorp een St. Christoffelbedevaartplaats te maken. De Broederschap voor Veilig Verkeer onder bescherming van Sint Christoffel werd opgericht in 1936. De bijdragen van de bedevaartgangers waren bestemd voor de vervanging van de houten noodkerk. In 1959 was het eindelijk zover dat de nieuwe kerk met pastoor Scholte als bouwpastoor in gebruik werd genomen. In 1961 vierde de Broederschap voor Veilig verkeer haar zilveren jubileum. Kort daarna werd besloten tot modernisering en werd de Broederschap omgedoopt in Apostolaat van de Weg. Twee kee per jaar ontvingen de leden van het Apostolaat van de Weg een nieuwsbrief. Met het overlijden van pastoor van den Nieuwenhof en de opheffing van Elsendorp als zelfstandige parochie is het niet meer mogelijk om hen per brief te informeren.
Het eerste graf op het kerkhof van Antonia van Rijssel is gerestaureerd en wordt een gemeentelijk monument. Dit heeft de gemeentelijke monumentencommissie van Gemert-Bakel onlangs besloten.

Foto's:


0