20 september 2017

‘Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo afschaffen’

 

GEMERT- Het Gemert-Bakelse college adviseert de gemeenteraad om de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Wmo per 1 januari 2018 af te schaffen. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, ruim 72.000 euro per jaar, zouden uit de algemene middelen gedekt moeten worden.

 

Daarmee zou voorkomen moeten worden dat inwoners vanwege de kosten zorg mijden. Oppositiepartijen PvdA en OPA hadden een motie ingediend om de inkomensgrenzen voor de eigen bijdrage te verhogen tot 125 procent van het sociaal minimum. Dit in navolging van Helmond. Het advies van college van B&W om de bijdrage helemaal af te schaffen, gaat nog een stap verder. “De motie bleek te weinig effect te hebben”, aldus wethouder Jan Bevers. Op grond Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen inwoners die thuis extra ondersteuning nodig hebben, aanspraak maken op extra voorzieningen (traplift, beugels) en hulp in de huishouding. Daardoor kunnen ze langer thuis blijven wonen. Een derde van de Wmo-cliënten in Gemert-Bakel betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. Als deze verdwijnt, blijft alleen het vaste deel van de bijdrage (17,50 euro per zorgperiode) over. Bijstandsgerechtigden hoeven deze vaste bijdrage evenmin te betalen.

Foto's:


0