06 november 2017

Cambridge-certificaten voor leerlingen Commanderij College

GEMERT – In totaal 48 leerlingen van de locatie havo/vwo van het Commanderij College ontvingen op woensdag 25 oktober op feestelijke wijze hun Cambridge-?certificaten. Dit in het bijzijn van trotse ouders en docenten.

Al meerdere jaren biedt het Commanderij College haar leerlingen versterkt talenonderwijs voor de vakken Engels, Duits en Frans. De extra verdieping van het vak Engels gebeurt in Cambridge English, waarbij leerlingen middels ‘doeltaal is voertaal’ worden voorbereid op het Cambridge Examen.
Zowel leerlingen uit de onderbouw als uit de bovenbouw hebben deelgenomen aan deze examens. De leerlingen uit klas drie deden het First Cambridge Exam (FCE) en de leerlingen van de bovenbouw (havo 5 en vwo 6) gingen op voor het Cambridge Advanced Exam (CAE).
Tijdens de feestelijke uitreiking, met o.a. een high tea en een videoboodschap met felicitaties vanuit de Cambridge University, ontvingen zij de certificaten waar zij zo hard voor hebben gewerkt.
De Cambridge-?certificaten worden internationaal erkend en geven leerlingen daarmee een voorsprong in hun toekomst, zeker wanneer zij ambities hebben voor een studie, stage of baan in het buitenland. Ook bij Nederlandse instellingen kunnen leerlingen met hun certificaat aantonen dat zij het Engels op een zeer hoog niveau beheersen.

Foto's:


b