Collegepartij Lokale Realisten keurt begroting 2018 af

GEMERT – Een unieke situatie: een collegepartij in Gemert-Bakel die niet instemt met het begrotingsvoorstel van B&W. Maar daar zijn goede redenen voor, vindt Ton Vogels namens de Lokale Realisten. Zij beoordelen de situatie minder rooskleurig dan de begroting weergeeft en geven een signaal af.

(Door onze politiek verslaggever)

In zijn algemene beschouwing over de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 vraagt Ton Vogels (Lokale Realisten) zich af of hij even blij moet zijn als het CDA vóór hem met het gegeven dat er Gemert-Bakel geen negatieve reserve meer heeft. Hij is het “opvallend vaak eens met het CDA” wat betreft de gepresenteerde feiten, maar kijkt anders naar het resultaat. Vogels: “Ja, we hebben geen negatieve reserve meer, maar is dat gebeurd via een boekhoudkundige ingreep? Als raadslid wees ik op de gevolgen van zo’n ingreep. Er zijn geen spaarpotten meer.” Door een eerder afgesproken wijziging worden die niet meer aangehouden. Vogels’ bezwaar is dat “de begroting geen getrouw beeld geeft van de inkomsten en uitgaven voor de komende jaren. Veel beleid staat niet, of voor te lage bedragen, op de begroting.”

Ton Vogels noemt een reeks voorbeelden. Enkele daarvan volgen hier. “We hebben het al meer dan acht jaren over de overdracht van de woonwagenlocaties aan Goed Wonen. In de begroting is er geen geld voor gereserveerd. Een nieuwe accommodatie voor ZUTh. Samen met Scouting? Daar zou eenmalig 20.000 euro voor zijn. Dat lijkt echt te weinig, maar het staat niet in begroting. Doorgaand verkeer: nu de Noord-Om gereed is zullen Boekelseweg, Doonheide en Vondellaan verkeersveiliger gemaakt worden. Voor de Sint Annastraat is dat beloofd aan het Commanderij College. Maar: niets hierover in de begroting. Hetzelfde geldt voor de Beekse Brug, de ‘inprikker’ voor de N279 en de voorziening wegenbeheersplan.” Vogels: “Het CDA wil hier zelfs geld uithalen om de OZB niet met de inflatiecorrectie te verhogen.” Vogels wijst er in zijn betoog op dat “geen geld is gereserveerd voor voortgang van de centrumplannen in Gemert en Bakel. Het speelveld in Milheeze zit in bouwgrondexploitatie. Maar zelfs bij de bouw van zes woningen op die plek moeten we nog een ton afboeken. Daarover staat niets in de begroting.”

Ton Vogels vervolgt: “Sociaal domein; veel rekeningen over 2015 werden pas ontvangen en betaald in 2016. Tekorten kunnen we nog afboeken op wat we over 2015 over hadden. Maar als dat geld op is, komen we in de problemen, want er is nog geen geld voor gereserveerd in de begroting. Zo is er ook geen geld voor jeugdzorg in begroting.” En: “Het kasteel kan belangrijk zijn voor toerisme. Waarom is daarvoor geen geld gereserveerd? Uitvoering van onze motie over de visvijver laat erg lang op zich wachten. Komt dat doordat de kosten tegenvallen? Waarom gaat daarover dan geen informatie naar de raad? Zwembad: vanaf 2019 is er geld voor opgenomen. Maar wat over 2018? De zwemverenigingen hebben behoefte aan een bad volgens de normen van NOC/NSF. Wat gaat dat kosten? Waarom wordt dit niet gedeeld met de raad?” Over de bouwgrondexploitatie: “We hadden voor de marktwaarde moeten waarderen. Dat hebben we in De Rips niet gedaan. En dan besloot het college dinsdag de grondprijs met 15 euro te verlagen. Prima, maar wat betekent dat voor de financiën?”

Bart van Oort (Dorpspartij) vraagt Vogels waarom de Realisten instemden met begroting 2017: “Waarom toen wel, nu niet?” Vogels: “We zijn nóg akkoord met de toen afgesproken wijziging in de systematiek. Maar ik heb het nu over de gevolgen daarvan voor de begroting van nu.” Inge van Dijk (CDA) ziet “geen enkel beter resultaat door voorstellen die u zou kunnen doen.” Ton Vogels reageert: “Heeft het zin onderdeeltjes te amenderen als het fundament niet juist is?” Zijn conclusie: “Op 12-12-‘12 heb ik het voorstel moeten doen om de OZB met 100% te verhogen. Dit mag nooit meer gebeuren. Ondanks dat er nu meer geld is, dreigt de geschiedenis zich te herhalen. Wij gaan dat niet voor onze verantwoording nemen.”

In de tweede discussieronde zegt Vogels niets meer over zijn kritiek op de hele begroting. Tijdens een schorsing zegt hij daar desgevraagd over: “Ik ben door de wethouder niet weersproken. Kennelijk kloppen de feiten die ik noemde.” Door dat in zijn tweede termijn niet te vermelden, verwerft hij geen medestanders. Wel wijst Henk Giebels (D66) in zijn stemverklaring op de waarschuwing die uitgaat van het betoog van de Realisten. Bij de stemming blijken de Realisten de enige tegenstemmers. Daarmee wordt de Begroting 2018 alsnog vastgesteld.

Naar aanleiding de uitslag van de stemming wil het CDA van wethouder economie en sport, Martien Bankers (Lokale Realisten), weten of hij de begroting gaat steunen en uitvoeren nu zijn partij dat niet doet. Henk Giebels (D66) reageert naar burgemeester Van Veen: “U moet als voorzitter de wethouder in bescherming nemen en zeggen dat het college de begroting zal uitvoeren.” Martien Bankers wacht daar niet op: “Ik ben loyaal aan het college, dus ik zal het beleid van het college uitvoeren.”

Ton Vogels: ‘Gaan dat niet voor onze verantwoording nemen’.