Inval brengt mogelijke fraude Gemertse horecazaak aan het licht

GEMERT – Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op vrijdagavond 10 november controles uitgevoerd bij drie horecapanden in Gemert, Helmond en Lieshout. Van de bezochte panden bestond het vermoeden dat er sprake was van misstanden. Dit vermoeden bleek gegrond, want bij de controles kwamen diverse overtredingen aan het licht, ook in Gemert. Op een aantal punten is direct actie ondernomen of zijn boetes opgelegd, naar andere aangetroffen zaken vindt nog nader onderzoek plaats en worden indien nodig passende maatregelen genomen.

 

Ook in Gemert zijn mogelijke overtredingen van de Wet minimumloon (WML) en de Arbeidstijdenwet (ATW) geconstateerd. De administratie is ingenomen voor verder onderzoek. De boekhouding is niet in orde en in de zaak was een man aan het werk die een uitkering ontving van de gemeente. Mogelijk is er sprake van sociale zekerheidsfraude.

Boven de zaak waren verschillende personen woonachtig die daar niet staan ingeschreven. Verder onderzoek is ingesteld naar deze illegale bewoning. Verder voldoet het pand niet aan de brandveiligheidseisen en is er sprake van vermogensfraude door foutieve installatie van de stroomvoorziening. Dit wordt onderzocht. Daarnaast is er een onveilige situatie geconstateerd bij de aanleg van het gas en de elektriciteit. Op zeer korte termijn vindt er een algehele controle plaats ten behoeve van de veiligheid.

Bij de controle in de horecagelegenheid in Lieshout werd de wetgeving rondom arbeid flink overtredenterwijl er in Helmond illegaal werd gegokt.

 

Samenwerking

Bij de PIT-actie in Gemert, Helmond en Lieshout waren naast de betrokken gemeenten ook Senzer, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (brandweer), Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), politie, vreemdelingenpolitie AVIM, netbeheerder Enexis en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit betrokken.

Het PIT is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren waarbij de aansturing op één centraal punt ligt. Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden.

Informatie en tips

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492-587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.

 

Foto’s 112nieuwsonline.nl

 

Foto's:


ddd