Paters starten verkoopproces kasteel Gemert op

GEMERT – De Congregatie van de Heilige Geest start het verkoopproces voor het kasteel van Gemert op.  De huidige eigenaar van het historische complex heeft de consultatiefase voor de herbestemming van afgerond. De resultaten van deze consultatiefase geven volgens de congegratie voldoende houvast voor de laatste fase: het verkoopproces van Kasteel Gemert.

Samen met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Gemert-Bakel heeft de Congregatie in het voorjaar van 2017 een concept-ontwikkelperspectief opgesteld, waarin de mogelijkheden en kaders worden beschreven voor een duurzame herbestemming. Dit concept-ontwikkelperspectief is ter consultatie voorgelegd aan direct omwonenden, bestuursleden van diverse belangengroeperingen en de markt. Ook konden inwoners tijdens de drukbezochte Publieksdag op 17 juni hun mening geven. De gemeenteraad besloot op 13 juli geen wensen en bedenkingen uit te spreken op het concept-ontwikkelperspectief. De ontvangen reacties en de reactie van de Congregatie hierop zijn opgenomen in het document ‘Verslag consultatiefase ontwikkelperspectief kasteel Gemert’, dat te vinden is op www.hetkasteelvangemert.nl.

Reactie Congregatie

Martin van Moorsel, provinciaal overste van de Congregatie in een persbericht: “Wij voelen ons gesteund door de vele positieve reacties die we hebben ontvangen over de manier waarop we de consultatie hebben aangepakt en de inhoud van het concept-ontwikkelperspectief. We zijn ons er echter van bewust dat we de verschillen in standpunten over met name het toevoegen van bebouwing niet kunnen wegnemen. Mensen hebben hun vragen, zorgen en ideeën met ons gedeeld. Daar hebben we goed naar geluisterd. De Heemkundekring heeft historische aanpassingen in het ruimtelijk kader aangegeven. In goede samenwerking met de Heemkundekring zijn deze in een bijlage bij het consultatieverslag opgenomen. Deze opmerkingen dragen wij ook over aan de toekomstig eigenaar. Daarnaast zijn de onderwerpen parkeren en ontsluiting in opdracht van de gemeente door een gespecialiseerd verkeerskundig bureau nader uitgewerkt in het adviesrapport: Visie bereikbaarheid Kasteel Gemert. Dit rapport geeft meer duidelijkheid over maatregelen die nodig zijn om de bereikbaarheid te optimaliseren en de leefbaarheid in de omgeving te waarborgen.”

(Later meer).

Foto's:


K