Bouw Leijgraafhof De Mortel van start

DE MORTEL – Cor en Bregje van Bakel hopen volgend jaar Kerst in hun nieuwe huis te vieren. Wethouder Anke van Extel-van Katwijk reikte vrijdag aan het paar de eerste omgevingsvergunning voor het Mortelse nieuwbouwplan Leijgraafhof uit.

“Cor en Bregje zijn vanaf het eerste uur bij het plan betrokken. Het is mooi dat ik aan hen de eerste vergunning kan uitreiken, zodat ze snel kunnen starten”, vindt de wethouder.

Verkocht

Leijgraafhof is een uitbreidingsgebied aan de rand van De Mortel, dat grenst aan de Rensweg. Het bouwrijp maken van de nieuwe wijk is begin oktober gestart. Momenteel worden de nutsvoorzieningen aangelegd. Een asfalt(bouw)weg volgt begin 2018. Van de vijfentwintig kavels in fase 1 zijn er achttien verkocht. In fase 2 kunnen naar verwachting nog negentien kavels worden gerealiseerd.

Leijgraafhof krijgt dezelfde uitstraling als Welpenheuvel, dat aan de andere kant van de Renseweg ligt. Zo verspringen en verdraaien de gevels van de (boerderij)woningen.

Woonommetje

Stuurgroep De Mortel heeft zich sterk gemaakt voor de planontwikkeling. Zij hield in augustus 2014 een Woonommetje, waarbij inwoners beoogde bouwlocaties in en om het dorp konden bezoeken. Doordat de bouwblokken gemarkeerd waren met linten kregen de bezoekers een duidelijk beeld van de mogelijkheden. Het woonommetje was een ludieke manier om de lokale woonbehoefte in kaart te brengen. Een van de aanbevelingen die daaruit voortvloeide was starten met de ontwikkeling van Leijgraafhof.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in december 2016 het stedenbouwkundig plan goedgekeurd. Het bestemmingsplan is in juli 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Dat Leijgraafhof nu al in ontwikkeling kan worden gebracht, is volgens Van Extel-van Katwijk de verdienste van de Mortelse gemeenschap .“Complimenten voor de stuurgroep en alle andere betrokkenen dat ze de schouders onder het plan hebben gezet.”

Foto's:


B