Samen blijven wonen met dementerende partner in De Berken Milheeze

MILHEEZE – Samen blijven wonen met een dementerende partner wordt wellicht mogelijk in Milheeze.  Zorgorganisatie de Zorgboog wil in de toekomst graag verschillende groepen zorgvragers kunnen huisvesten in woonzorglocatie De Berken Daarbij wordt specifiek gekeken naar huisvesting voor echtparen zodat zij samen kunnen blijven wonen, ook als er verpleeghuiszorg nodig is. Samen met onder meer woningcorporatie Goed Wonen worden op dit moment diverse mogelijkheden onderzocht voor deze aanvulling op het bestaande aanbod binnen De Berken.

De overheid heeft ‘het verzorgingshuis’ al enkele jaren afgeschaft door de scheiding tussen wonen en zorg. Dit heeft ertoe geleid dat veel zorgorganisaties de afgelopen jaren hun deuren sloten. Zo niet de Zorgboog. “Wij hebben bijna al onze locaties in stand gehouden”, legt Ton Borghs, lid raad van bestuur uit. “In onze beschutte woonvormen kunnen mensen zelf een studio of appartement huren, al dan niet met zorg en/of andere diensten. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.”

Beschermd wonen 

Ook in het voormalige verzorgingshuis De Berken in Milheeze is deze verandering aan de orde. “In deze woonzorglocatie woont bijna niemand meer op basis van een 24-uurs indicatie”, aldus Ton Borghs. “Wel zijn via Goed Wonen en de Zorgboog bijna alle appartementen in De Berken inmiddels verhuurd. Veel huurders nemen activiteiten en maaltijden af en, indien nodig komt de wijkverpleging langs.” De Zorgboog denkt dat er in Milheeze nu en in de toekomst altijd behoefte is aan een vorm van beschermd wonen met zorg. Daarom wordt de komende maanden gekeken naar het totaal aanbod in de Berken.

Bij elkaar blijven wonen

“Wij willen in De Berken graag verschillende groepen kunnen huisvesten”, legt Ton Borghs uit. “Denk aan een woonafdeling voor intensieve zorg voor mensen met dementie. Ook willen we echtparen kunnen huisvesten waarvan een van beide een zwaardere zorgbehoefte heeft. Echtparen kunnen zo bij elkaar blijven wonen, ook als er bijvoorbeeld sprake is van voortschrijdende dementie. Hiermee spelen we in op een veelgehoorde wensen vanuit de maatschappij. En in de toekomst moet het ook mogelijk blijven om een appartement te huren voor mensen die beschermd willen wonen of een thuiszorgindicatie hebben.”

In gesprek

Om deze plannen te kunnen realiseren, gaat de Zorgboog de komende maanden in gesprek met onder meer woningcorporatie Goed Wonen en de gemeente Gemert- Bakel. Hierbij worden ook vertegenwoordigers uit het dorp betrokken.

Geen 24-uurszorg meer

In afwachting van de definitieve plannen voert de Zorgboog de komende tijd wel enkele veranderingen door. Ton Borghs: “Omdat er praktisch geen 24-uurszorg meer wordt geboden zijn de zorgmedewerkers vanaf 1 februari 2018 niet langer de gehele dag aanwezig in De Berken. Met behulp van domotica (slimme techniek) kunnen de bewoners altijd zorg oproepen. Deze wordt dan geboden door medewerkers van het wijkzorgteam in Milheeze.” De Zorgboog verwacht dat voor de zomer van 2018 duidelijk is of alle toekomstplannen kunnen worden gerealiseerd.

Foto's:


D