AED binnen 500 meter voor elke inwoner in Gemert-Bakel

GEMERT – Een Automatische Externe Defibrillator (AED) binnen een straal van 500 meter voor iedere inwoner van Gemert-Bakel. Dat is de ambitie van de werkgroep HartVeiligWonen in Gemert-Bakel. De reanimatieapparaten zouden 24/7 beschikbaar en aangemeld moeten zijn bij HartslagNu.nl. Iedereen kan dan zien waar de dichtstbijzijnde AED is en vrijwilligers die met toestel getraind hebben, kunnen dan direct gealarmeerd worden.

Door Marcel Bosmans

De werkgroep richt zich in eerste instantie op Gemert en op termijn op de hele gemeente. In het grootste gemeenschap van Gemert-Bakel en de kerkdorpen Elsendorp en Handel is er al een netwerk van burgerhulpverleners, maar dat is nog niet volledig dekkend.

Het aantal hulpverleners in Gemert kern is in een jaar tijd met 25% gegroeid. De teller staat momenteel op 232. Dat staat in schril contrast met de dertien aangemelde AED’s, waarvan er slechts acht permanent beschikbaar zijn. Met name in woonwijken is het volgens de werkgroep lastig om voldoende (financieel) draagvlak te vinden voor de aanschaf en het gebruik van AED’s.

Een AED kost tussen de 1000 en 4000 euro, afhankelijk van de uitvoering. Voorheen kregen de bezitters van een AED een hoge rekening gepresenteerd als de AED gebruikt werd bij een reanimatie. Met ingang van dit jaar kunnen deze kosten gedeclareerd worden bij de Regionale Ambulancevoorziening (RAV).

Als er bij 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, ontvangen burgerhulpverleners die in de buurt wonen een bericht op hun mobieltje. In het bericht staat de locatie vermeld waar het slachtoffer zich bevindt en de vraag om direct naar die plek toe te gaan of eerst een AED op te halen.

Omdat meerdere mensen opgeroepen worden is de kans groot dat er samen hulp verleend kan worden, totdat de ambulance gearriveerd is. “Tijd is de grootste vijand bij een hartstilstand”, legt werkgroeplid Anne van Berlo uit. “Kan binnen zes minuten de eerste schok met de AED gegeven worden, dan stijgt de overlevingskans met 70%. Ook is de op blijvende hart- en hersenschade kleiner.” Reanimaties met AED zijn bovendien 25% succesvoller, zo vult medevrijwilliger Bart van der Niet aan.

Burgerhulpverleners hebben een reanimatiecursus gevolgd en zijn aangemeld bij hartslagnu.nl. Van Berlo: “Binnen vier uur weet je hoe je moet reanimeren. Daarmee ben je er nog niet. Als er voor de eerste keer een beroep op je wordt gedaan is dat best eng. Sommige mensen bevriezen dan. Ze zien op tegen de emoties die bij een reanimatie komen kijken, zowel bij zichzelf, als bij naasten en omstanders. Om daar beter mee om te kunnen gaan, moet je de handelingen in feite automatiseren door ze zo vaak mogelijk te herhalen. Dat kan bijvoorbeeld door minimaal één keer en het liefst twee keer jaar een opfriscursus te volgen. Wat mij betreft mag het ook een verplicht onderdeel op de middelbare school zijn.”

Collega-werkgroeplid Jo Grouls hoopt dat meer inwoners hun schroom overwinnen. “Om een naaste, zoals een kind of een inwonende ouder of grootouder, te helpen, willen mensen het wel leren. De drempel ligt hoger als het om een ‘vreemde’ gaat. Maar dat is ook een kind, ouder of grootouder van iemand. Misschien belangrijk om te beseffen is dat aan reanimatie geen juridische risico’s kleven. Het enige dat van je verwacht wordt is dat je handelt op basis van de kennis waarover je beschikt.”

Wethouder Jan Bevers maakt zich sterk voor goede nazorg: “ Ik heb het zelf meegemaakt en je ligt er wakker van.” Hij onderschrijft de ambitie van de werkgroep: “Het aantal ouderen groeit en steeds meer ouderen blijven langer in de wijk wonen. Bij deze groep is het risico op een hartstilstand groter. Meer AED en burgerhulpverleners betekent meer kansen om levens te redden. Zo kunnen we samen langer blijven leven in Gemert-Bakel.”

HartVeiligWonen in Gemert-Bakel heeft van de Hartstichting eenmalig een aantal AED-buitenkasten gekregen. Deze worden gratis ter beschikking gesteld en in overleg met de werkgroep geplaatst op plekken waar ze het meest nodig zijn. Twee locaties van het Commanderij College hebben nu een AED aan de buitengevel hangen: de praktijkschool (Pater van den Elsenstraat 1) en de locatie VMBO (Sint Josephstraat 17) in Gemert. Ook de Doonheide 17 is een AED rijker.

Een vierde nieuwe AED hangt bij de familie Godding aan de Deel 66. Suzan Godding: “Ik vind dat je als burger en ondernemer de verplichting hebt om voor je omgeving te zorgen. Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Je kunt niet alles op het bordje van de overheid schuiven. Een medemens reanimeren is spannend, maar in alle gevallen minder erg als achteraf horen dat je een buurman met een hartstilstand hàd kunnen helpen. Daarom heb ik een AED aangeschaft.”

Voor meer informatie: hartveiligwoneningemert-bakel.mysites.nl. Facebook: hartveiligwoneningemert-bakel. E-mail: gemerthartveilig@gmail.com.

Foto: Suzan Godding demonstreert haar AED aan de wethouder.

Foto's:


S