In de biechtstoel: Jan Hoevenaars

Gemert-Bakel – De gemeenteraadsverkiezingen naderen! In de aanloop naar dat feest van de democratie biechten de lijsttrekkers. Voor Jan Hoevenaars een totaal nieuwe ervaring. Zijn Socialistische Partij doet in Gemert-Bakel voor het eerst mee. Een biecht als maidenspeech. Of andersom?

Geloof je?
Meteen een boeiende en interessante existentiële vraag. Ik ben in mijn jeugd katholiek opgevoed en heb vier jaar op kostschool Mariaoord in Vught gezeten, bij de broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Hier werd ook aandacht besteed aan opleiding tot geestelijke. Na vier jaar heb ik de broeders verteld, dat ik geen roeping voelde en ik ben weer naar Boekel vertrokken. Het geloof heeft altijd een belangrijke plaats in mijn leven gehad en ik ben tot voor kort heel actief geweest op gebied van het organiseren van (oecumenische) gebedsdiensten en vieringen en het schrijven van teksten voor die vieringen.
Ja, ik ben gelovig maar door het steeds dogmatischer karakter van de Rooms Katholieke kerk duidelijk minder kerkelijk geworden.

Wat is je grootste deugd?

Openheid, eerlijkheid en transparantie. Dit is het fundament van het mens zijn. Ook in de politiek.
Als SP-er wil ik duidelijk, integer, sociaal, actief en zichtbaar zijn in de dorpen, de kernen van Gemert-Bakel en ik heb “ginne schrik”. Bij mij staat de mens centraal: gezondheid en welzijn.

Wat is je grootste zonde?

Te snel reageren op “verborgen agenda’s ” bij onder andere politici en het niet integer handelen van die personen. Ik heb geen geduld om zulke agenda’s en in mijn ogen oneerlijk handelen eerst te laten bezinken, overwegingen te maken en dan in alle rust reageren.

Wat koester je het meest?

Ik heb me altijd ingezet voor een vrije samenleving, waarin solidariteit voorop staat. Ook een gezond milieu voor mens en dier vind ik heel belangrijk. Ik zet me vol in op méér schone energie en mínder veeindustrie. Voor mij is de mens het uitgangspunt en niet het geld! Ik geloof in gelijke kansen voor iedereen.

Wat stuit je het meest tegen de borst?

Misbruik maken van macht, waardoor waar sprake is van een voordeel voor één persoon of één groep mensen. Dan gaat het helaas niet meer om iets moois te creëren voor een gehele gemeenschap, waar sprake is van een win-win situatie alle mensen uit die gemeenschap.

Waar kun je heimelijk van genieten?

Wandelen in de energierijke bossen en op heidevelden rond Bronlaak. Genieten van de stilte en één zijn met de pure natuur aldaar. Hier dringt het gevoel tot je door dat je verbonden bent met de natuur en de natuur verbonden is met jou. Wat een rijkdom!

Van wie kun je nog wat leren?

Van alle mensen die ik nog ga ontmoeten. Je medemens is een spiegelbeeld van jezelf en is daardoor heel vaak een leermeester. Onderschat de wijsheid der jeugd noch ouderen! Wat doen wij nog met hun opmerkingen? Luisteren is iets anders dan aanhoren.

Achter welke deur zou je nog wel eens een kijkje willen nemen?

Achter de deur van cultuurhistorische gebouwen, zoals het kasteel, klooster Nazareth, en ook in de ongerepte natuur van het buitengebied in Gemert-Bakel, voordat het een LOG-gebied werd. Hoe was de sfeer, de energie en de instelling van de mensen destijds? Wat is het verschil met nu?

Met wie zou je wel eens een weesgegroetje willen bidden?

De Dalai Lama. Zijn optreden als spiritueel leraar en politiek leider is uniek. Hij is een briljant geleerde en zijn leer wortelt in een leven van uitdaging en beproeving, een leven dat gewijd is aan vrede, mensenrechten, maatschappelijke veranderingen en de volledige transformatie van het menselijk denken en het menselijke hart.

Heb je verder nog iets op te biechten?

Ik heb de hoop dat de gemeenteraad na de aankomende raadsverkiezingen gaat kiezen voor een harmonische samenspraak met alle burgers, waarbij gezondheid en welzijn centraal staat en armoede en ellende bestreden worden.

Foto's:


I