Ingezonden: BKG positief verrast over plannen kasteel Gemert

Bedrijvenkontakt Gemert-Bakel was maandagavond 5 februari één van de genodigde partijen die op het kasteel in Gemert kennis kwamen nemen van de plannen van BL Huisvesting van Bas van der Laar. Velen met ons waren zeer benieuwd welke plannen zouden worden ontvouwd. Het werd een avond met veel (positieve) verrassingen.

 De eerste verrassing van de avond was direct een felicitatie van het BKG waard aan zowel de verkopende partij, de Congregatie van de H. Geest, als aan de kopende partij, Bas van der Laar van BL Huisvesting. De koop bleek eerder op de dag gesloten en dat kan het eerste succes worden ge-noemd.

De introductie door Pieter Aalbers, één van de twee eigenaren van The Attention Group waarmee BL Huisvesting samenwerkt, was helder en duidelijk. De hierna volgende inhoudelijke uitleg van de heren Aalbers en Van der Laar leverde vervolgens een aantal verrassende elementen op. Zoals de toekomstdroom van Bas van de Laar, waarin hij zijn gehoor meenam naar een gemiddelde dag in het kasteel van Gemert in 2022, waarin vrijwel alle plannen aan bod kwamen. Maar ook het niet bouwen in de ommuurde tuin, maar wel het verplaatsen van de bestaande kruidentuin Heerlijck Hopveld naar die plek. Het bouwen van levensloop bestendige woningbouw op het Hopveld was één van de andere verrassingen, want uiteraard zullen de plannen uiteindelijk ook een sluitende exploitatie moeten kennen. En zo volgde de één na de andere interessante oplossing voor de diverse ruimten van het kasteel, waaronder ook nog de bouw van een Oranjerie op het ‘oude’ voetbalveld van het kasteel. En telkenmale daarbij de oproep van de ontwikkelaar om het vooral samen te doen: “Voor en door Gemert.”

Het BKG heeft veel vertrouwen gekregen in de combinatie BL-Huisvesting en The Attention Group. Uiteraard zullen nog diverse oplossingen moeten worden bedacht, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de wegeninfrastructuur rond het kasteel. Deskundigen zullen daarvoor echter goede oplossingen weten te bedenken, verwachten wij. En uiteraard zal er nog met diverse stakeholders (omwonenden, maatschappelijke organisaties als de Eendracht en de Heemkundekring, maar ook de Gemertse ondernemers) gesproken moeten gaan worden, om te bezien of de voorgestelde invulling van deze markante plek op alle facetten passend is. De initiatiefnemers lijken daar op voorhand echter open voor te staan en roepen heel Gemert op om vooral positief kritisch mee te denken.

Als BKG zijn wij verheugd over het feit dat er nu eindelijk ‘garen op de klos’ lijkt te komen, met een aansprekend plan en met respect voor cultuurhistorische waarden. Maar ook een plan wat Gemert in economische zin heel veel kan opleveren en naar verwachting een positieve invloed zal hebben op de leefbaarheid in ons dorp voor de nabije en ook de langere toekomst. En dat dit gebeurt op initiatief van een echte Gemertenaar, geeft ons alleen maar meer vertrouwen in een goede afloop. Het BKG spreekt dan ook de hoop uit dat er nu snel wordt gewerkt aan vergunningen en voorbereidende werkzaamheden, want het is de hoogste tijd voor actie! Het heeft al lang genoeg geduurd.

Wij hopen natuurlijk ook dat de ontwikkelcombinatie de plaatselijke bedrijven kansen gaat bieden om mee te doen aan de vele werkzaamheden voor de renovatie en nieuwbouw van het kasteel en straks wellicht ook in de exploitatie ervan. Zowel bedrijven als middenstand zullen gaan profiteren van een weer in oude glorie verrijzend kasteel, maar dan nog levendiger dan het ooit is geweest.

 

Wij wensen de initiatiefnemers en de gemeente Gemert-Bakel veel succes met de voorbereidende werkzaamheden en de uitvoering daarvan.

 

Bestuur van het Bedrijvenkontakt Gemert-Bakel