20 april 2018

Het gilde en de barones

GEMERT – De gildebroeders van het Sint Jorisgilde krijgen soms het verwijt dat zij niet genoeg aandacht besteden aan vrouwen binnen het gilde. Het is terecht een echte mannenclub. Maar natuurlijk hebben de broeders behoefte aan een vrouw die achter cq. naast de gildemannen staat. Ze zeggen dan ook als de vrouw er niet achterstaat het niet lukt om als gildebroeder te kunnen funktioneren. Gelukkig staan de meeste partners volmondig achter de gildebeleving van hun man.

Vrouwen zijn er zeker binnen het Sint Jorisgilde. Degene die koning schiet kiest een vrouw als zijn koningin. De gildekoningin maakt volop deel van de formatie.
De barones, dat is een ander verhaal. Zij kwam bij het gilde als onze beschermvrouwe. Het Sint Jorisgilde had al een beschermheer, Ferd van Thiel. Een beschermheer beschermt zijn gilde met raad en daad. Een voorbeeld zijn de gildebeelden bij de Rabobank. Mede door deze beschermheer realiseerde Toon Grassens dit kunstwerk. Ook beschermvrouwe Maria Helen Edith Ernestina Scheidius-barones van Harinxma thoe Slooten was aanwezig bij deze onthulling, moeder van de huidige beschermvrouwe. Haar gift betekende een aanzienlijke bijdrage aan dit monument. Haar vader Everardus Hugo Scheidius was waarschijnlijk de eerste beschermheer van het Sint Jorisgilde en tevens van het handbooggezelschap ‘Doele Wilhelm Tell’ uit Gemert.
Deze Everardus ,voorvader van de barones, woonde als laatste kasteelheer in Gemert. Hij bezat niet alleen het kasteel maar ook zo’n 24 boerderijen in Gemert en Erp. Daarbij ook de boerderijen van Vereijken en Kokse hoeve van wijlen Toon van den Boom. Uit overlevering is bekend dat barones Odillia nog speelde op koks terwijl men de huur ophaalde voor opa Scheidius.
Ondanks diens veronderstelde wrevel met Gemert bleef hij het gilde trouw. Het is bijzonder jammer dat hij besloot om Gemert te verlaten. Zijn beweegredenen zouden zijn dat hij geen medestanders kreeg om te streven dat het kanaal Zuid-Willemsvaart ook Gemert zou aandoen. Het toenmalige gemeentebestuur wilde hieraan niet meewerken. Daarop verkocht hij zijn kasteel in 1881 aan de Jezuïten en vertrok letterlijk met de noorderzon. En de rest daarover is welbekend. De paters van de heilige geest traden er binnen en zijn nu al voor Pinksteren definitief geen eigenaar meer.
Odilia A.H. Jurgens –barones van Harinxma thoe Slooten is desondanks al 25 jaar beschermvrouwe van het Sint Jorisgilde. Momenteel bewoont ze landgoed Ryckenbarch te Ruurlo, Gelderland. Op de optrekdag op 28 april wordt ze door het gilde extra in het zonnetje gezet. Eerst wacht echter het Verzuuken op zaterdag 21 april en deelname aan optocht van het Boerenbondsmuseum op zondag 22 april.

Foto's:


0