VoorGekookt: De Stem van Bakel

BAKEL – De Stem van Bakel is steeds meer hoorbaar. Ook in deze nieuwe aflevering van VoorGekookt, waar Siel Peijs en Ria Willemsen namens het dorpsplatform aanschuiven.

Door Marcel Bosmans

De Stem van Bakel is in 2015 opgericht. Peijs: “In Bakel was een aantal zaken blijven liggen, waarvan wij vonden dat ze aangepakt moesten worden. Daarom zijn we met De Stem gestart. Inwoners kunnen bij ons met vragen terecht en die leggen we voor aan de gemeente of we gaan er zelf mee aan de slag. We hebben goed nagedacht over de inrichting van dit platform. Bakel is groter dan Milheeze of Handel. Een dorpsraad is daarom niet ideaal. Daarom hebben we voor een werkgroepstructuur gekozen. Elk van deze werkgroepen richt zich op een bepaalde doelgroep of een specifiek thema, zoals jeugd- en jongeren, ouderen, Bospark Bakel of ondernemen. Elke werkgroep heeft een afgevaardigde in het hoofdbestuur, zodat zaken niet langs elkaar aflopen en lijntjes met elkaar verbonden kunnen worden.”

Willemsen is voorzitter van de werkgroep die zich bezighoudt met de ontwikkeling van het Bospark Bakel. “Het zorgboogterrein was tot voor kort vrij besloten. De slagboom bij de entree nodigde al niet uit tot een bezoek. Op de 35 hectare grote locatie zijn verschillende woonzorgvoorzieningen te vinden, zoals de Jan de Witkliniek, het vroegere sanatorium Sint Jozefsheil, een hospice en verblijven voor jongeren met een begeleidingsvraag. Het omringende park is een aantrekkelijke plek om te wandelen, fietsen of te recreëren. Een aantal voorzieningen was al aanwezig, maar in verval geraakt. Wij vonden dat zonde”

Een groep vrijwilligers is daarom drie jaar geleden gestart met het opknappen van het modelspoorbaantje. “Geleidelijk zijn er steeds meer faciliteiten gerealiseerd of in ere hersteld, zoals een kruidentuin, een vlindertuin, een kabouterbos, een hertenweide, een tennisbaan, een picknickveld en het historische tbc-huisje. Ook geocaching, het moderne schatzoeken, is mogelijk in het Bospark. Een klein sanatoriummuseum en een bezoekerscentrum rond het thema Peelrandbreuk verkeren nog in de planfase. Zes gemeenten in de regio willen dat het regionale peelbreukenlandschap en de wijstgronden de Unesco-status van Geopark krijgt. In elke gemeente is dan een educatief centrum gepland. Die centra kunnen via fiets- en wandelroutes aan elkaar worden geknoopt. Als blikvanger van Bakel hebben we een tunnel met glaswand in gedachten, zodat bezoekers zelf in de grond kunnen kijken en het bijzondere natuurverschijnsel kunnen zien. “

Voor de Stem van Bakel is het aantrekkelijker maken van het centrum een belangrijk onderwerp. “Winkeliers, horecaondernemers, projectontwikkelaars, verenigingen, bewoners en bezoekers hebben allemaal individuele belangen”, legt Peijs uit. “Met behulp van een onafhankelijke partij zijn die in kaart en bij elkaar gebracht. Door deze gezamenlijke kracht in een plan te bundelen en daar samen de schouders onder te zetten kan er daadwerkelijk iets bereikt worden. Belangrijk is dat er een stip aan de horizon komt en dat we er gezamenlijk van overtuigd zijn dat we dat de snelste en beste weg is naar een beter centrum. Verschillende verenigingen waarvan het dorpshart de thuisbasis was, zijn weggetrokken naar de randen van Bakel. Dat is jammer, want zij brengen leven in de brouwerij. Een multifunctionele accommodatie (mfa), zoals in Handel of De Mortel, zou uitkomst kunnen bieden. Het huidige parochiehuis is namelijk te klein voor veel verenigingsactiviteiten”

VoorGekookt is een project van Gemerts Nieuwsblad, Omroep Centraal, Commanderij College en Jumbo Gemert. De uitzending met De Stem van Bakel is vanaf komende zondag te zien op Omroep Centraal TV.

Foto's:


0