Verplicht Energielabel bij verkoop of verhuur van kantoren

GEMERT – Utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie moeten verplicht energiezuiniger gemaakt worden. Vanaf 1 januari 2023 geldt daarvoor het energielabel C als minimumeis.

Voor de gebouwde omgeving bestaat de wens dat alle gebouwen in 2050 energieneutraal zijn. Dit Europese streven is overgenomen in het Energieakkoord. Daarnaast is het de ambitie dat alle gebouwen in 2030 minstens een energielabel klasse A hebben.

Energielabel C verplichting

Deze gaat op 1 januari 2023 in en geldt zowel voor publieke als voor private gebouwen die volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) een kantoorfunctie hebben. Voor de gebouwgrootte is een ondergrens ingesteld van 100 m2 BVO.
De minister bekijkt of gebouwen met een andere functie, zoals winkels, ziekenhuizen en onderwijsgebouwen aan een vergelijkbare verplichting onderworpen kunnen worden. Monumenten zijn vooralsnog uitgezonderd.
Vanaf 2023 mag er in Nederland dus geen enkel kantoor meer zijn met een energielabel dat slechter is dan label C. Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan zelfs niet meer gebruikt worden.
Eigenaren van energieslurpende kantoren moeten hun panden voor die tijd zuiniger maken. Daarvoor dient een maatwerkadvies energiebesparing gemaakt te worden.

Wat houdt ‘maatwerkadvies energiebesparing’ in?

De naam zegt het al: Het maatwerkadvies is een advies op maat. Het geeft voor het utiliteitsgebouw aan welke maatregelen de gewenste energiebesparing opleveren, het comfort verhogen en het binnenklimaat verbeteren.
Er kan ook advies gegeven worden over het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp. In het advies staan verder de kosten en de tijd die het duurt voordat de investering wordt terugverdiend via de lagere energierekeningen: De terugverdientijd.
De (maatwerk) adviseur is onafhankelijk. Hij werkt dus niet voor een leverancier of isolatiebedrijf en verkoopt zelf geen energiebesparende maatregelen.
Alle bedrijven en instellingen die veel energie gebruiken (meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas), zijn nu al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als de terugverdientijd onder de vijf jaar ligt.

De energieprestatie

Bij oplevering, verkoop en verhuur van kantoorpanden dient de eigenaar te beschikken over een geldig energielabel. Bij openbare gebouwen hoort dit label zichtbaar te zijn voor bezoekers aan het gebouw. Het energielabel wordt opgemaakt door een gecertificeerd energieadviseur.
De energieadviseur berekent aan de hand van gebouwkenmerken en specificaties van gebouw-gebonden installaties de energieprestatiecoëfficiënt.
Kopers en nieuwe huurders zien direct of een kantoor zuinig of niet zuinig is. Het energielabel vermeldt hoe een eigenaar het kantoor energiezuiniger kan maken

Waarom een Energielabel voor kantoren?

Het Energielabel kan een gunstig effect hebben op de verkoop of de verhuur van het kantoorpand.
Potentiële kopers of huurders hebben immers direct een indruk of een kantoorpand zuinig of niet zuinig is.
Het energielabel geeft ook aan hoe een kantoor energiezuiniger gemaakt kan worden.

Foto's:


0