‘Verdubbeling N279 enige weg naar betere bereikbaarheid Gemert-Bakel’

GEMERT-BAKEL – Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel (BKG) blijft zich sterk maken voor een verdubbeling van de N279 tussen Veghel en Asten. Volgens voorzitter Martin Jacobs is dat de enige weg naar een betere ontsluiting van Gemert-Bakel. “Verbetert de bereikbaarheid niet, dan lopen lokale leefbaarheid en werkgelegenheid ernstig gevaar.”

Jacobs doet daarom een dringend beroep op inwoners en ondernemers om een inspraakreactie te geven op het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279. Dat kan tot en met 9 juli op www.brabant.nl/ontwerpipn279VeghelAsten.

Gemert-Bakel is voorstander van een verdubbeling van de N279 tussen Veghel en Asten. Een ander deel van de provinciale weg, tussen Veghel en Den Bosch, is al opgewaardeerd naar een weg met 2×2 rijstroken en viaducten in plaats van verkeerslichten. De reistijd is daardoor flink verkort. Een meerderheid van de gemeenten in de regio heeft zich echter achter een variant geschaard, waarbij de N279 grotendeels 2×1 baans blijft en er om de Helmondse wijk Dierdonk een lange omleiding door het buitengebied van Bakel wordt gerealiseerd. Ook dat laatste ziet Gemer-Bakel niet zitten. Door de gemeente aangedragen alternatieven stuiten vooral op weerstand bij buurman Helmond.

Zolang de plannen nog in procedure zijn, blijven gemeente en BKG werken aan een breder draagvlak voor 2×2. Jacobs: “Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft steun toegezegd. In Laarbeek heb ik ingesproken in de commissie en een meerderheid bereid om 2×2 te ondersteunen. Het Laarbeekse college is daar nog wat terughoudender in, omdat de gemeente eerder akkoord is gegaan met 2×1. Zelf ben ik overigens van mening dat er na verkiezingen altijd een andere politieke werkelijkheid ontstaat en dat een nieuw bestuur het volste recht heeft om terug te komen op afspraken die in een vorige collegeperiode zijn gemaakt.”

Als tussenoplossing acht Jacobs het denkbaar dat in eerste instantie alleen het deel tussen Beek en Donk en Veghel verdubbeld wordt. “Helmond is het grootste obstakel voor een snelle realisatie van 2×2. Een oplossing voor dat deel vinden kost meer tijd. Realiteit is dat de verkeersdruk de komende jaren nog verder toeneemt. Waarom nog langer dan wachten met het andere deel als de N279 dichtslibt.”

Foto: De PIP-inloopbijeenkomst in De Eendracht.

Foto's:


0