Diplomazwemmen snorkelen Gemertse Watervrienden

GEMERT – De kinderen van de groepen snorkelen A, B en C van de Gemertse Watervrienden mochten op voor hun examen. Voor het oog van de examinator moesten de groepen laten zien dat ze alle onderdelen van het diploma met goed gevolg wisten af te leggen. Alle deelnemers beheersten de technieken goed, zodat ze allemaal het diploma of certificaat behaalden.

Snorkelen is een opleiding die kan worden gevolgd na het behalen van het reguliere zwem ABC. Tijdens de lessen worden de kinderen wegwijs gemaakt in de technieken van het snorkelen. Op vakantie kunnen ze dan gebruik maken van al de geleerde technieken, en zo de onderwaterwereld verkennen. De groepen gaan na de zomervakantie weer verder met de vervolgopleidingen, voor snorkelen A is dit snorkelen 2, voor snorkelen B is dit snorkelen 3 en voor snorkelen C is dit het ScubaDoe jeugdduiken. Na het behalen van alle snorkeldiploma’s, kan men doorstromen naar het ScubaDoe programma waarbij de kinderen leren om te duiken met perslucht. Kinderen die interesse hebben kunnen komen kijken tijdens de lessen snorkelen 1/2 op zaterdag 25 augustus van 12.00 tot 13.00 uur of bij snorkelen 3/ScubaDoe jeugdduikprogramma op vrijdagavond 24 augustus van 20.00 tot 21.00 uur. De nieuwe snorkelgroep wordt na de zomervakantie weer opgestart. Kinderen tussen de 12 en 14 jaar oud die persluchtduiken als hobby zouden willen leren, kunnen zich aanmelden via scubadoe@gemertsewatervrienden.nl. Voor andere informatie of aanmelding kan gereageerd worden via aanmelding@gemertsewatervrienden.nl. Op zaterdag tijdens de lessen van 12.00 tot 13.00 bij Sportcentrum Fitland te Gemert binnenlopen kan ook.

Geslaagden: Diploma/certificaat snorkelen A: Hugo Bisschops, Wouter Bisschops, Mark Bruekers, Leyna de Haas, Pepijn Jansen, Imme Jansen, Aukje Klomp, Jinia Mickers, Dana Rijneveld, Neve Sleegers. Diploma/certificaat snorkelen B: Lyara Derks, Meike Donker, Wout Rijneveld. Snorkelen C: Rinske Beekmans, Dana Bosmans, Lenka Bosmans, Joris Vissers.

Foto's:


0