Gestolen babyvoeding en illegale mestopslag in melkveehouderij Gemert

 GEMERT – De eigenaar van een melkveehouderij in Gemert heeft op zijn bedrijf illegaal mest opgeslagen. Ook is er een grote partij gestolen babyvoeding aangetroffen. De misstanden zijn donderdag aan het licht gekomen tijdens integrale controleactie door het Peelland Interventieteam (PIT).

Op de locatie is ook illegaal mest verwerkt. Aangezien de eigenaar geen dieren (meer) heeft, is de opslag van mest niet toegestaan. Ook kwam tijdens de controle aan het licht dat de mest niet op de juiste manier wordt opgeslagen, op een onbeschermde bodem, en dat er mestverwerking plaatsvindt. Hier is geen vergunning voor en mestverwerking mag volgens het bestemmingsplan ook niet op deze locatie. Een medewerker van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) was bij de controle aanwezig om op locatie onderzoek te doen.

Mest

Mest is een onmisbare voedingsstof voor de grond. Overbemesting daarentegen is slecht voor de kwaliteit van de bodem. Schadelijke stoffen, die via voer in het mest komen, komen ook in het oppervlaktewater terecht. Door het drinkwater kan de gezondheid van de mens in gevaar komen. Daarom in de overheid extra alert op mestopslag- en verwerking.

Babyvoeding

Tijdens de controle is het interventieteam op meerdere overtredingen gestuitt. Zo staan er bijvoorbeeld dieseltanks waarvan de keuringsrapporten ontbreken. Ook trof het team ruim 9000 blikken gestolen babyvoeding aan. Het vermoeden is dat hier illegaal in gehandeld wordt. De grote partij babyvoeding is door de NVWA veiliggesteld.

Samenwerking

Bij de PIT-actie in Gemert waren naast medewerkers van de gemeente Gemert-Bakel ook medewerkers van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) betrokken.

PIT

Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Informatie en tips

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492-587309 of per e-mai: linfo@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.

 

Foto's:


G1