Jubileum Jo van de Laar bij Kunst en Vermaak

BAKEL – Het Bakels Gemengd Koor Kunst en Vermaak heeft Jo van de Laar gehuldigd. Zij is 25 jaar geleden begonnen met zingen bij de alten. Jo is een actief en trouw lid. Zij heeft extra taken vervuld bij het koor, zoals het verzorgen van de lotto. Ook is ze actief geweest in de mappencommissie. Namens het bestuur en alle leden werd ze heel hartelijk bedankt voor haar inzet en zang voor het koor in al die 25 jaar. Als waardering kreeg ze een zilveren speldje opgespeld en werd ze in de bloemetjes gezet.

Jo van de Laar met de voorzitter.

Foto's:


0