Nog geen pasklare oplossing voor miljoenentekort Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL – Een tekort op de zorguitgaven mag Gemert-Bakel niet verder in de financiële problemen brengen. College en gemeenteraad van Gemert-Bakel gaan daarom samen kijken hoe de begroting weer structureel sluitend kan worden gemaakt. Hoe het gat gedicht kan worden is nog niet duidelijk.

Van de redactie

Als voorschot op de nieuwe begroting die in het najaar wordt vastgesteld, werd in de raadsvergadering van afgelopen donderdag de kadernota behandeld. Alle fracties uitten daarbij hun zorgen over het tekort van 3,3 miljoen op de zorguitgaven. Met name oppositiepartij Lokale Realisten/D66 en VVD uitten kritiek op het coalitiebeleid van CDA en Dorpspartij.

 

Struisvogelpolitiek

 

“Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat we ook dit jaar met verlies afsluiten”, stelt Ton Vogels (Lokale Realisten/D66). “Als we dit niet eerder zagen aankomen, wat zegt dat over onze financiële situatie? Is de wethouder wel ‘in control’?”, vraagt hij zich af. Volgens Vogels is het tekort op het sociaal domein niet het enige probleem. “Er wordt structureel onderbegroot: uitgaven worden te laag ingeschat en inkomsten te hoog. Hou op met deze struisvogelpolitiek en presenteer in het najaar een realistische begroting.”

 

Landelijk probleem

Bart van Oort (Dorpspartij) benadrukt dat Gemert-Bakel niet de enige gemeente in de regio is met een tekort op de zorg. “Het is een landelijk probleem. Het rijk heeft het op het bordje van de gemeenten gelegd en het budget met 30 % teruggeschroefd. Als tegelijkertijd er meer aanspraak op wordt gedaan en de zorgvragen steeds complexer worden, dan is het onvermijdelijk dat er meer geld uitgaat dan binnenkomt. Zolang er geen extra middelen uit Den Haag komen, moeten we dit probleem zelf zien op te lossen. Dat is een grote opgave, maar ook als het tegenzit moet je verantwoordelijkheid durven nemen. Zorg die nodig is moet verleend worden, maar daarbuiten gaan we kritisch kijken waarop bezuinigd kan worden. Zowel binnen als buiten het sociaal domein. Omdat het om een structureel tekort gaat, moeten we structureel besparen en streven naar een realistische meerjarenbegroting. We moeten niet wegkijken, maar ook niet zwartkijken.”

 

Snappen of schrappen

Anita Relou (CDA) oppert dat er bespaard kan worden door overbodige wet- en regelgeving overboord te gooien, onder het motto ‘snappen of schrappen’. Ze vindt ook dat Gemert-Bakel zich moet aanmelden voor een ‘stroppenfonds’ dat door het rijk is ingesteld om gemeenten met zorgtekort tegemoet te komen. Lastenverlagingen worden op de lange baan geschoven: “Financieel gezond blijven heeft een hogere prioriteit dan de ozb op het provinciaal gemiddelde brengen.”

 

Sinterklaasmoties

Walter Manders (VVD) stoort zich aan de plannen die het CDA inbrengt tijdens de behandeling van de kadernota, zoals het idee voor snelheidsmeters waarmee goed verkeersgedrag beloond kan worden. “Je enerzijds hardmaken voor bezuinigingen en anderzijds Sinterklaasmoties inbrengen die allemaal geld kosten: dan hou je de burger toch een beetje voor de gek.”

 

Samen aan de slag

Jan Hoevenaars (SP) benadrukt dat over problemen praten niet genoeg is om ze op te lossen. “College en raad moeten er samen mee aan de slag, in dienst van de inwoners. Uitgven en inkomsten moeten in balans worden gebracht, maar de zorg mag daarbij niet het kind van de rekening worden.”

 

Nijpend

Wethouder financiën Miranda de Ruiter zegt dat het college de zorgen van de raad deelt. “Dat het tekort op het sociaal domein zo fors was heeft ons verrast. Pas in november kregen we de eerste cijfers. Dat komt onder andere omdat de Peelsamenwerking opnieuw georganiseerd moesten worden, rekeningen van zorgaanbieders veel te laat binnenkwamen, er veel open einde regelingen inzitten en de leverancier de stekker heeft getrokken uit het systeem dat voor de regiogemeenten alles in kaart had moeten brengen. Omdat Gemert-Bakel net uit een financieel dal opkrabbelt, zijn er minder mogelijkheden om tekorten op te vangen en is de situatie direct nijpend. Het college gaat daarom alle budgetten doorspitten en doet dat op detailniveau. Ik hoop daarbij op een constructieve bijdrage van de gemeenteraad.

Keuzes maken

 

Wethouder sociaal domein Wilmie Steeghs: “We houden elke post tegen het licht, kijken wie ervan gebruik maakt, wat het kost, wat het oplevert en wat afschaffen voor gevolgen heeft. De resultaten leggen we aan de gemeenteraad voor. De raad maakt dan de definitieve keuze waarop bezuinigd wordt.”

Foto: De nieuwe gemeenteraad van Gemert-Bakel.

Foto's:


0